Otevřený dopis premiérovi Čr

gi_HEADER2
Pane premiére,

vzhledem k závažnosti problematiky přijímání většího množství mimoevropských imigrantů Vás žádáme k vypsání referenda k této otázce. Přijetí většího počtu osob pocházejících ze zcela jiné kultury a prostředí představuje pro naši republiku mimořádné bezpečnostní, ale například také zdravotní riziko. Navíc v době, kdy je zhruba půl milionu našich spoluobčanů bez práce, tisíce dalších pracují na hranici minimální mzdy, stát se nedokáže postarat o své potřebné a na pomoc postiženým dětem musí lidé pořádat sbírky víček od PET lahví, představuje příchod většího počtu imigrantů nemalou zátěž pro státní pokladnu. Referendum, jehož vypsání požadujeme, by se nemělo týkat pouze otázky uprchlíků ze Sýrie, tak, jak loni na podzim sliboval ministr vnitra Vaší vlády Milan Chovanec, ale nastavení české imigrační politiky jako takové. Průzkumy veřejného mínění k této problematice jednoznačně ukazují, že naprostá většina našich spoluobčanů si přijímání tisíců imigrantů z Afriky či blízkého východu nepřeje.

Pokud se tato vláda nazývá demokratickou, nemůže přeci jednat proti zájmu a vůli svých voličů! Mluví se především o uprchlících z občanskou válkou sužované Sýrie. Na tamní krizi, a Vy to jistě víte, mají nemalý podíl vlády států NATO v čele s USA a jejich spojenci z regionu v čele se Saudskou Arábií a Katarem. Podporou islamistů dlouho označovaných za údajně demokratickou opozici v boji proti legitimní vládě a rozvrácením fungujícího státu jste přispěli k humanitární katastrofě obřích rozměrů. Jejím řešením však není přesun většiny obyvatel Sýrie do Evropy na úkor Evropanů, ale rozumná zahraniční politika vedoucí k porážce islamistů, obnovení míru a stabilizaci ještě před pár lety prosperující země. Dočasně lze situaci řešit pomocí uprchlíkům umístěným v okolních, etnicky a kulturně spřízněných zemích. Stejně tak problémy Afriky nevyřeší odchod milionů jejich obyvatel, v naprosté většině mladých mužů, jak se můžeme denně přesvědčovat z fotografií z italské Lampedusy, do Evropy.

Osud Afričanů je v Africe, stejně tak jako osud nás, Evropanů, je v Evropě. Jsme pro vzájemnou spolupráci i pomoc Africe, tím směrem, který zvýší její soběstačnost a přinese kontinentu zlepšení ekonomické a bezpečnostní situace, ale tou rozhodně není přijetí milionů jejích mladých mužů do Evropy. Pane premiére, jste český politik, měl by jste tedy zastupovat zájmy českého národa. Znovu zdůrazňujeme, že s vysokou pravděpodobností, hraničící s jistotou si většina národa další přijímání imigrantů z nám kulturně vzdálených nepřeje a považuje ho za bezpečnostní riziko.

Žádáme proto, aby bylo vypsáno celostátní závazné referendum obsahující jasně formulované, vágní výklad nepřipouštějící otázky:
1) Souhlasíte s tím, aby Česká republika přestala přijímat imigranty?
2) Souhlasíte s tím, aby Česká republika obnovila kontroly na státních hranicích?
3) Souhlasíte s tím, aby Česká republika repatriovala do zemí jejich původu všechny cizí státní příslušníky, kteří se na území Evropské unie dostali nelegálně a/nebo spáchali na území Evropské unie trestný čin a/nebo nelze u nich nadevší pochybnost vyloučit bezpečnostní riziko a/nebo nelze u nich nadevší pochybnost vyloučit zdravotní riziko a/nebo existují pochybnosti o jejich schopnosti integrovat se do společnosti?
4) Souhlasíte s tím, aby Česká republika vrátila do poslední známé země pobytu ty cizí státní příslušníky, u nichž nelze zjistit státní příslušnost?
5) Souhlasíte s tím, aby Česká republika ukončila členství v Evropské unii?

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě ignorace či odmítnutí žádosti o referendum z Vaší strany, využijeme všechny zákonné prostředky k jeho prosazení, včetně organizování kampaní občanské neposlušnosti.

Považujte prosím tento dopis za otevřený. Generace Identity