Budeme bojovat, slibují francouzští identitáři

Arnaud Delrieux
Arnaud Delrieux

Francouzští militanti z Génération Identitaire (GI) slibují „vyjít do boje“ proti vyhlazení evropských národů.

V rozhovoru pro francouzský časopis Le Rouge & Le Noir řekl předák GI Arnaud Delrieux, že „masová imigrace hrozí trvale zničit evropské národy, a náš boj je bojem o přežití.“

Delrieux poskytl časopisu rozhovor po nedávné akci GI v Calais, kde aktivisté zablokovali tři mosty, které neevropští přistěhovalci, pobývající v Džungli používají k přístupu do města. Celé znění rozhovoru je ve francouzštině dostupné na webu Le Rouge & Le Noir (R&N), následuje překlad.


Le Rouge & Le Noir: Jaký cíl měla akce GI „Braňme Calais“?

Arnaud Delrieux: Cílem bylo postavit zátarasy, které by umožnil přístup jen obyvatelům Calais a zabránily ve vstupu do středu města „migrantům“ z Džungle.

Dále také demonstrovat připravenost francouzské mládeže bránit Calais, které se stalo symbolem všech neduhů a obav lidí z imigrační invaze: strachu o bezpečnost, násilností a rozkladu společenského a ekonomického života města.

Konečně jsme také chtěli vyslat jasný vzkaz francouzským a evropským elitám: „Protože po lidech v Calais i celé Evropě žádáte, aby se podvolili invazi migrantů, chopíme se organizace a obrany těchto lidí my sami.“

Myšlenka zodpovědnosti místních občanů za svou vlastní bezpečnost nabývá v situaci, kdy stát stále očividněji pozbývá veškerou legitimitu, na důležitosti.

R&N: Tři aktivisté byli právě odsouzeni k odnětí svobody. Může mít tato nemístná tvrdost soudního systému negativní vliv na odhodlání vašich lidí?

AD: Socialistická justice dělá chybu, když tlačí policii, aby s námi nakládala přísněji než s „tradičními“ pachateli. Vytváří tak totiž v našich stoupencích i pozorovatelích pocit hluboké nespravedlnosti, který do našich řad táhne nové členy.

Politicky pak socialistický systém dal najevo, že otázka migrační invaze je pro něj tabu. Pro nás však jde o základní a ústřední téma, které si žádá každodenní nasazení a bojovnost. Proto se nás snaží k rezignaci donutit marně.

Hospodářství, společnost a dokonce i forma vlády se mohou časem proměnit. Ale masová imigrace hrozí natrvalo vymazat evropské národy z povrchu zemského – bojujeme tedy o přežití.

Naši aktivisté si to dobře uvědomují – stejně jako fakt, že mluví za miliony znepokojených Francouzů.

Vždy jsme počítali s tím, že na „frontě“ boje za naše lidi schytáme rány. Musí to tak být, protože smyslem naší militantní činnosti je služba našim lidem a jejich ochrana.

R&N: Calais, Triel-sur-Seine, Arry, Saint-Genis-les-Ollières, Arras… Podnikáte nové a nové akce, které na sebe poutají mediální pozornost. Je i to nedílnou součástí aktivismu Génération Identitaire?

AD: Tyto mediálně vděčné akce jsou nepochybně jedním z poznávacích znamení GI. Plánujeme je, abychom pro sebe zabrali mediální prostor a tím vyslali mezi lidi poselství obrany zájmů Francouzů proti vládnoucí ideologii dneška.

Tím však naše práce zdaleka nekončí. Našemu boji neschází ani dlouhodobá vize. GI se skládá z mnoha prvků: náš program spoluvytváří společenství, kulturní hnutí a v naší organizaci působí i lidé ze světa byznysu.

Každoročně se dostává stovkám mladých lidí teoretického i praktického politického výcviku. Celkem 13 letními politickými školami hnutí prošly stovky aktivistů a několik tisíc lidí věnuje alespoň den aktivismu v našich skupinách. Všichni z nich povedou své životy v souladu s vizí světa spoluutvářenou naší organizací.

Konečně také máme za to, že organizace jako ta naše by měla sehrát úlohu při „přetváření národa,“ tedy vytváření spojení, míst vhodných k životu a společenství, která mohou s klidem hledět do budoucnosti.

Dnes kolem sebe vidíme selhání státu na každém kroku. Naše hnutí Génération Solidaire například pomáhá Francouzům bez domova, které stát nechal bez pomoci na ulicích, zatímco ilegální imigranti jsou ubytovávani v hotelích.

R&N: Jak ostatně naznačuje jméno vašeho hnutí, soustředíte se na identitu. Jak ji ale vůbec definujete? Má svou duchovní (křesťanskou) složku? Jakou identitu to vlastně bráníte?

AD: Identita pro nás není ideologií nebo nějakou abstraktní hodnotou, ale něčím konkrétním. Je to náš jazyk, naše vnímání muže a ženy, života a smrti, naše dědictví, naše víra, kulturní odkaz, naše etnicita, společná minulost, naše kulinářské tradice a styl života.

Duchovní rozměr pochopitelně hraje zásadní roli. Mnozí z našich aktivistů jsou zbožní křesťané. Každopádně není možné bojovat za obranu hluboké identity a pojímat ji jako pomíjivý projekt bez duchovního přesahu.

Evropská civilizace je duchovní obr, ať už díky moudrosti starověku nebo Kristovu poselství. Bez naší duchovnosti nelze vybojovat bitvy, které stojí před námi, bez ohledu na to, odkud ji čerpáme.

R&N: Vaše hnutí se tradičně na jedné straně soustředí na regionální identitu a na druhé zdůrazňuje evropskou příslušnost. Máte místo i pro národní stát?

AD: Nepochybujeme o legitimitě národního státu. Problémem není totiž forma státu, ale vládnoucí ideologie a garnitura.

Jsme přesvědčeni, že současné uspořádání státu postačuje na vyřešení problémů dneška, politici však musí mít odvahu a dlouhodobou vizi, což zdůrazňujeme.

Nemůžeme však být Francouzi bez místních francouzských identit. Náležitost k Evropě nevylučuje lásku k Francii.

Totéž pak platí pro Evropu. Francouzi tvoří jednu z větví velké rodiny národů se společným původem i kulturou.

Omezit identitu jen na příslušnost k národnímu státu může být nebezpečné. Dnes žije v zemi spousta majitelů francouzských dokladů, kteří se ani v nejmenším necítí být Francouzi. V éře masového vraždění ve jménu islámu se redukce identity na kolonku národnosti vypsanou na kusu papíru nutně jeví absurdní.

Spojení naši místní a civilizační identity s láskou k Francii také ukazuje na prožívání a chápání naší identity v celé její hloubce a bohatství.

R&N: Je získání nebo podíl na výkonné moci vaším konečným cílem? A pokud ano, v jakém časovém horizontu byste na něco takového byli připraveni?

AD: K záchraně naší země a Evropy uděláme vše, co bude třeba – jak na poli idejí, tak i fyzicky, „v poli“. V současné situaci se samozřejmě další vývoj odhaduje velice obtížně.

Loňský rok francouzskou společností v otázkách migrace a terorismu hluboce otřásl. Vzhledem k odhadovanému příchodu dalších tří milionů ilegálních imigrantů do konce roku 2017 bude napětí dále eskalovat.

Jisté však je, že vždy budeme stát při obraně našich lidí v předních řadách.

Anglická verze rozhovoru s Arnaudem Delrieux We’ll Fight, Vow French Militants vyšla na stránkách The New Observer 18. března 2016.

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.