Za co bojujeme

Generace Identity
Za silné identity – diverzitu a právo na odlišnost; proti globalizované šedé mase konzumentů.

Proti masové imigraci – rezervní armádě kapitálu, proti multikulturní utopii, rasismu, xenofobii a šovinismu. Naším ideálem je heterogenní svět homogenních svobodných národů žijících na svém území dle svých vlastních pravidel, tradic a zákonů. Nejsme izolacionisté, podporujeme spolupráci mezi národy a civilizacemi tam, kde je to oboustranně užitečné. Musí však probíhat na principu rovný s rovným, každý na svém.

Lokalismus namísto globalizace – jsme zastánci relokalizace ekonomiky a politiky. To znamená, že chceme, aby se obě vrátily ve značné míře na lokální úroveň, tedy blíže lidem. To je cestou k udržení kolektivních identit a obnově sociálních vztahů a lokální demokracie, jež globalizace likviduje. Podpora místní ekonomiky je navíc dlouhodobě výhodnější a to jak z ekonomického tak ekologického hlediska. Maximálně možné množství zboží, by dle našeho názoru, mělo být spotřebováváno v okolí svého vzniku. Jsme zastánci rozumného protekcionismu a potravinové a surovinové soběstačnosti. Na politické úrovni jsme pro důsledné aplikování principu subsidiarity – co nejvíce záležitostí má být rozhodováno na nejnižší možné úrovni.

Pro skutečnou demokracii – proti plutokraciím, vládě oligarchů, bank, nadnárodních korporací a totalitarismům stavíme skutečnou, takzvaně organickou demokracii, jejíž původ vidíme v politické filozofii řecké antiky, ale i v tradici řady dalších evropských národů, která je dosažitelná v pouze homogenním národě.

Za tradiční hodnoty a ctnosti – proti materialistickým ideologiím: liberalismu (ekonomickému i hodnotovému) a marxismu voláme po obnovení historické paměti Čechů a Evropanů, po skutečné intelektuální a morální obrodě.

Za ochranu přírody proti jejímu ničení – cítíme se odpovědní za zachování nejen kulturního bohatství, vytvořeného našimi předky, ale i bohatství přírodního. Věříme že je možné přírodní zdroje využívat udržitelně a zodpovědně, bez drancování které je dnes bohužel běžným přístupem. Výše zmíněný lokální přístup k ekonomice také považujeme za mnohem vhodnější a šetrnější k přírodě než globalizovaný kapitalismus bez místních vazeb a s přístupem “po nás potopa”. Stejně tak považujeme za součást evropské identity a tradiční ctnost, že se zvířaty je nakládáno jako s živými bytostmi, nikoli jako s věcmi.

Za obnovení přirozených solidarit v rámci rodiny, obce a národa – proti sobeckému individualismu. Dnešní člověk se odcizil ostatním. Namísto společnosti složené z atomizovaných vzájemně si odcizených jedinců chceme znovu obnovit komunitu a přetrhané vazby, které člověka morálně zavazují pomáhat ostatním ze svého identitního celku.

Za silnou Evropu, jednotnou ve své různorodost, fungující na bázi subsidiarity – Evropu, která je suverénní velmocí, ne lokajem USA. Jsme proti byrokratickému molochu pod diktátem bank a korporací a ideologie kulturního marxismu jménem EU. Chceme spolupráci a přátelské vztahy mezi evropskými národy a regiony vědomými si své příslušnosti ke společné civilizaci. Odmítáme šovinismus.

Za svobodu slova – proti novodobé inkvizici a diktatuře politické korektnosti. Jsme pro svobodu slova a projevu pro všechny, odmítáme politickou korektnost a kriminalizaci nonkonformních knih, článků, projevů či hudebních vystoupení. Svoboda slova a projevu je nedělitelná, buď je, nebo není!

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.