Vánoční sbírka 2014

Vánoce jsou, nebo se to spíše říká, svátky klidu a míru. V dnešní době je ale více typický pohled na uspěchané lidi, kteří mají za cíl naplnit ledničky, jakoby měly kolabovat obchody a měl se snad zavádět přídělový systém. Na straně druhé jsou lidé, kteří mají myšlenky úplně jiné, a i kdyby měli myšlenky na to zaplnit ledničky, tak k tomu bohužel nemají prostředky.

Loni jsme podpořili sbírku cizí, bohužel ne moc transparentní a to byl také důvod uspořádat akci vlastní. Plakátem s měsíčním předstihem informujeme naše aktivisty a příznivce o sbírce a souběžně s tím začínáme vymýšlet účel pro použití prostředků. Nakonec se sbírka nesoustřeďuje na pomoc pouze jednomu subjektu, ale díky Vaší štědrosti jsme schopni pomoci několikrát.

První z akcí v předvánočním čase je podpora psího útulku v Litvínově formou zásob krmiva v hodnotě 3 500 Kč.Ke svátku sv. Mikuláše se vztahuje tradice mikulášské nadílky, ke které se připojujeme a v jižních Čechách tak v kostýmech Mikuláše, čerta a anděla obcházíme několik sociálně slabších rodin a dětem rozdáváme nejrůznější pamlsky.

V Plzni je obrovským množstvím konzerv, pamlsků, dek a hraček podpořen psí útulek částkou přesahující 9 000 Kč.
Na severu Čech je předána hotovost více jak 5 000 Kč azylovému domu, který slouží jako krátkodobé útočiště rodičů samoživitelů, kteří se dostali se svými dětmi do tíživé životní situace. Toto sociální zařízení má také za úkol zpětné začlenění svých klientů do normálního života a zbavit je závislosti na sociální pomoci ze strany státu.

Výčet míst, které se nám podařilo podpořit je paní, která sama vychovává sedmnáctiletou dceru a dvacetiletého syna, který je díky svému postižení odkázán na její pomoc. Při osobním rozhovoru nám paní sděluje, že by jako pomoc přivítala matraci pro syna, který je většinu dne tráví právě díky svému postižení na lůžku. Naše reakce je jasná a po Vánocích paní přivážíme matraci. Mimo ní ještě předáváme hotovost ve výši 2 000 Kč.

Souhrnně bylo vybráno přes 26 000 Kč, což se nedá označit jinak, než úspěch. Popsat a vyřídit veškeré poděkování, úsměvy a pozdravy se jednoduše nedá. Obrovské díky patří všem, kteří naši snahu kromě „lajků“ podpořili jakoukoliv částkou. Máte právo na sebe být pyšní. To, že jste nezištně pomohli někomu, koho ani neznáte, můžete považovat za jeden z nejhezčích dárků, které jste o Vánocích dali.

Úplný závěr patří našim odpůrcům. Co děláte vy tak pozitivního, že se nás snažíte očerňovat a vaší prioritní činností je lustrování, špiclování a udávání nás? Nám se snažíte do úst vsadit nenávist, ale jste to vy, kdo žije z nenávisti a kdo stále hledá vnitřního nepřítele. Nechceme se vás dotknout, ale my bychom vybrání 400 Kč na benefičním koncertu za úspěch nepovažovali. Ačkoliv se vyjadřujete proti pověstnému „čecháčkovství“, tak jste to vy, kdo si nevidí na špičku vlastního nosu.

Dáme o sobě vědět dřív, než zase o Vánocích, žádné strachy. Generace Solidarity