Odsuzujeme noční agresi USA, Velké Británie a Francie vůči Sýrii (CZ/EN/DE)

Považujeme za hrozbu pro křehký světový mír jakýkoliv akt agrese bez mandátu OSN a žádáme o dodržování mezinárodního práva.
Obvinění z užití chemických zbraní legitimním syrským režimem považujeme za současné vítězné vlny syrské armády za zcela kontraproduktivní, nelogické a velmi nepravděpodobné.

Generace Identity nesouhlasí s vykonáváním trestů, které probíhají bez řádného vyšetřovaní a soudu.
Žádáme dodržování základního principu civilizovaného světa; o presumpci neviny.

Zároveň žádáme představitele nejvyššího exekutivního úřadu ve státě, premiéra Andrej Babiš, o přehodnocení vládního stanoviska k aktu agrese na Sýrii. Premiér Babiš sám čelí obvinění a je na něj, alespoň námi, stále nahlíženo jako na nevinného, dokud nebude prokázán opak.
V případě, že předseda vlády trvá na svých výrocích o trestání na základě pouhého obvinění, žádáme ho, aby neprodleně složil funkci a dostál svým výrokům.

Očekáváme od naší vlády ostré odsouzení noční agrese, která bude reflektovat skutečné zájmy suverénního státu a jejích občanů a udělá všechny diplomatické kroky, které budou deklarovat, že mezinárodní mír, právo a svrchovanost suverénního státu jsou nadřazeny aliančním smlouvám a mocenským zájmům cizích zemí.

***

(EN) We condemn the night-time aggression of the United States, Great Britain and France against Syria.
We see any act of aggression without a UN mandate as a threat to fragile world peace and we ask for respect of the international law.

The accusations that the legitimate regime used chemical weapons are considered to be the completely counterproductive, illogical and very unlikely given the fact that Syrian army is currently winning the war.

Generation Identity disagrees with the execution of sentences that take place without proper investigation and trial.

We demand respect for the basic principle of the civilized world; the presumption of innocence.
At the same time, we are asking the head of the Supreme Executive Office, Prime Minister Andrej Babis, for the reassessment of the government’s statement on the act of aggression in Syria. Prime Minister Babis himself faces charges, and, at least by us, he is seen as innocent until proven otherwise.

If the Prime Minister insists on his statements on punishment on the basis of mere allegations, we ask him to immediately resign and to meet his own statements.

We expect our government to condemn the night-time aggression and reflect the real interests of the sovereign country and its citizens, and at same time we hope it will take all diplomatic steps to declare that the international peace, law and sovereignty of the state are superior to the alliance treaties and the foreign power interests.

***

(DE) Wie halten jeden aggressiven Akt ohne UNO-Mandat für eine Bedrohung des Weltfriedens und fordern die strikte Einhaltung des Internationalen Rechts. Die legitime syrische Regierung angesichts der Tatsache, dass das syrische Militär gerade auf breiter Front die Oberhand zu gewinnen scheint, des Einsatzes von chemischen Kampfstoffen zu beschuldigen, halten wir für kontraproduktiv, unlogisch und unwahrscheinlich.

Eine Strafaktion, die ohne gründliche Untersuchung und richterlichen Beschluss abläuft, lehnen wir entschieden ab. Wir fordern die Einhaltung des in der gesamten zivilisierten Welt geltenden Prinzips, dass ein Angeklagter solange als unschuldig zu gelten hat, bis er verurteilt ist.

Wir fordern den höchsten Vertreter der Exekutive unseres Staates, Ministerpräsident Andrej Babiš, auf, die Regierungserklärung zur Aggression gegen Syrien zu überdenken. Herr Babiš sieht sich selbst gegenwärtig mit einer Anklage konfrontiert, wobei er für sich in Anspruch nimmt, als unschuldig zu gelten, solange ihm nicht das Gegenteil nachgewiesen werden könnte. Für den Fall, dass der Vorsitzende unserer Regierung die Bestrafungsaktion auf der Grundlage reiner Vermutungen weiter gutheißt, fordern wir ihn auf, seine Regierungsämter niederzulegen.

Wir erwarten von unserer Regierung eine eindeutige Verurteilung der nächtlichen Aggression, die die grundsätzlichen Interessen eines souveränen Staates und seiner Bürger reflektiert. Ferner sollten alle diplomatischen Anstrengungen in Betracht gezogen werden, um deutlich zu machen, dass der internationale Friede, das Völkerrecht und die Interessen eines souveränen Staates höher zu veranschlagen sind als die Beschlüsse einer feindlichen Allianz und die Machtinteressen fremder Länder.

 

 

#nowarinsyria #generace_id #handsofffromsyria #syria

Jeden komentář

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.