Ruce pryč od Evropy!

Ruce pryč od Evropy!

V minulém týdnu jsme vyvěsili transparent deklarující náš názor na současné uspořádání Evropy. Přeškrtnutá vlajka Turecka má především symbolizovat současný kolonialismus. Evropa ve své historii kolonizovala zaostalejší země a za své počínání si oprávněně vysloužila kritiku. Neustále nám je tento kolonialismus předkládán jako špatný. Jako identitáři s takovým tvrzením souhlasíme, každý národ na planetě zemi má právo na svojí etnickou homogenitu a právo žít v souladu vlastních tradic, zvyklostí a přirozenému politickému řádu. Přesto však, to co se dnes děje vinou byrokratů z EU a jejich politiky „no border“ jednoznačně připomíná nový druh kolonialismu v 21.století. Odmítáme akceptovat dvojí metr a odsuzovat pouze historický kolonialismus za situace, kdy přichází ten nový. Pokud nahrazení původního obyvatelstva imigranty není kolonialismus, co to tedy je?!

Přejeme Turkům stejně jako ostatním imigrantům v Evropě vše nejlepší – v jejich mateřské vlasti.


Přeškrtnutá vlajka USA má symbolizovat odsouzení všeho, co přichází se zahraniční politikou USA. Nechceme se podílet na žádných vojenských operacích, které pořádá vláda USA a které ročně stojí miliony lidí životy a nucenou emigraci z jejich vlastí.

Odmítáme akceptovat USA na území Evropy a stejně tak odmítáme akceptovat NATO, které vnímáme jako šachovou figurku vlády USA. Stejně tak odmítáme kulturní hegemonii USA a kulturní westernizaci Evropy. Evropa má své tradice a její existence na rozdíl od USA, nestojí na genocidě původního obyvatelstva.

Ruce pryč od Evropy!