Otevřený dopis šéfredaktorce MF Dnes Sabině Slonkové

Otevřený dopis šéfredaktorce MF Dnes Sabině Slonkové, jako reakce na práci její podřízené Kateřiny Frouzové, která se snaží pošpinit jméno mé, jména mých přátel a jméno Generace Identity.

Vážená paní šéfredaktorko, vážená paní Slonková,

tento dopis je reakcí na články otištěné ve vydáních MfD ze dnů 4. a 5. dubna 2014. Je reakcí na články, které vyšly z „pera“ slečny, či paní Kateřiny Frouzové. Články, jež mám na mysli se týkají politického hnutí Generace Identity a jeho připravované přednášky, která měla proběhnout 5. dubna 2014 v Revoluční ulici v Praze 1. Vaše redaktorka použila nepravdivé, záměrně zkreslené a manipulativní informace. Nerozumím tomu, jak může periodikum takového formátu a nákladu vydat sérii článků, v nichž se mnoho informací nejen nezakládají na pravdě, ale dokonce je citována organizace, která se otevřeně hlásí k násilí a neuznáváním autorit. Minimálně pro mě je tato skutečnost svědčící o alarmujícím stavu objektivity dnešních médií.

Deník za jehož chod zodpovídáte paní šéfredaktorko, označil hnutí Generace Identity, nepřímo tedy mě a mé přátele za pravicové radikály, extrémisty a neonacisty. Doufám, že si uvědomujete jak silná slova a označení vaše redaktorka použila. Snad si uvědomujete, že pro označení někoho v synonymu nacismu musí mít dotyčný doslova důkazy o takové skutečnosti. Výrazně jste tak hnutí a lidi kolem něj poškodili. Záměrně?

Jsem v obavách z toho, že svoboda slova je jen pro lidi souhlasící se stávajícím stavem politiky, společnosti, morálky a „hodnot“. Pokud někdo zastává opačný, nebo kritický názor, je v masmédiích jednoduše označen za radikálního, nebo extrémního bez ohledu na to, zakládá-li se takové tvrzení na pravdě, nebo ne. Svědky takového jednání jsme tomu byli například minulý týden, i díky vašim novinám. Snad jste si vědomi jednání vaší redaktorky.

Slova jako vlast, národ, tradice se pomalu dostávají do šedé zóny zákona a ten kdo se cítí být vlastencem, miluje svůj národ, či vyznává tradice, jako by se vždy musel ohlédnout přes rameno, nestojí-li tam novodobý inkvizitor. Jakoby vlastenectví byla hodnota, za níž bychom se měli stydět. Přitom mnoho českých vlastenců pocházelo v dobách národního obrození právě z novinářského světa. Kdysi jsem četl, že úroveň kultury odráží stav společnosti jako celku. Noviny za součást kultury považuji.

Takže si to shrňme, Generace Identity, politicky nekorektní hnutí jehož aktivity jsou všeobecně typu pomoci sociálně slabším, v azylových domech, psích útulcích, vzpomenutí památky na výročí upálení Jana Palacha, přednášek a vzdělávání atd. Hnutí, které je za demokracii, jasně se vymezuje proti antisemitismu, rasismu a totalitě. Odmítáme xenofobii a šovinismus. A jsme označeni za extrémní radikály?!

Oproti tomu paní Frouzová cituje a odkazuje na Antifašistickou akci. Organizaci, která se veřejně hlásí k násilí, odmítá autority jakou je například Policie ČR, vláda apod. Na organizaci anarchistickou a tak afektovanou v boji proti “fašismu”, že jakákoli objektivita inkriminovaných článků je nulová. Cituji z webu antifa.cz: “Zároveň neuznáváme monopol státu na násilí. Nevidíme důvod, proč by mělo násilí, které používá policie, být bráno jako z principu lepší než jiné násilí.”

Snad jste s výkonem svých podřízených spokojená. Snad zastáváte stejné politické postoje jako paní Frouzová. V tom případě alespoň budu vědět že MfD není objektivním deníkem, nýbrž politicko-agitačním plátkem. Tento dopis prosím považujte za otevřený.

Za Generaci Identity,

Aleš Cmunt

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.