Odsun Němců ano, neevropských imigrantů ne?

Multikulturalisté se příliš nezabývají tím , jestli jejich názory zapadají do kontextu jejich názorového proudu. Rádi si protiřečí, ale nikdo jim to nepřipomene. ČSSD tenhle měsíc vynikala.

Měsíc květen byl plodný. S úsměvem jsem sledoval, kdo z politiků bude větší bojovník proti fašismu a v duchu si říkal, štěstí pro Německo, že okupace ČSR nepřišla o 70 let později. Pravděpodobně by nikdy k žádné bitvě o Stalingrad nedošlo, naše politická elita by zalehla někde u opevnění Bouda a Němce by zahnala zpět. Jestli by to tak bylo nevím. Pokud ale přihlédneme k tomu, že zatím pokyvují i parazitům z Bruselu na imigrační kvóty ze strachu o křeslo a koryto, lze spíše předpokládat, že by spíše mávali a ukazovali, kam až vyskočí jejich pes. Divadelní představení to bylo ale hezké, člověk by i řekl, že bezpečnost nás všech je v dobrých rukou, chrabrých hrdinů, i když tedy chrabrých 70 let po tom, co se přestalo střílet.

Následovalo standartní řešení otázky odsunu Němců a pak začala ta pravá, česká veselka. „Mlčeti zlato“ tentokrát rozhodně nezavládlo v táboru sociální demokracie a tak jsme mohli slyšet proč to bylo správné. Nebudu zde parafrázovat všechny názory, obecně můžeme říct, že aplikace kolektivní viny byla správná, protože Němci nechtěli ve většina respektovat prvorepublikovou ústavu a zákony. Tu a tam se objevili názor, že tak bylo učiněno správně, protože soužití bylo nemožné.

Možná, že většině z Vás na tom nic zvláštního nepřijde. Já jsem si ale nucen položit otázku, proč tedy stejně nepřistupuje v otázce imigrace nebo cikánů? Strana, která neustále varuje před nastupující xenofobií a fašismem, na jednu stranu plně podporuje odsun Němců pro nerespektování našich prvorepublikových zákonů, na druhou stranu nevím o tom, že by v případě cikánů nebo negramotných kriminálních gangů imigrantů tomu bylo jinak. Nepřijde mi, že by cikáni respektovali naše zákony a nabízí se tedy otázka, bude ČSSD požadovat jejich odsun? Nepřijde mi, že by imigranti, kteří v Evropě řádí jak černá ruka(doslovně), respektovali evropskou kulturu, tradice a naše zákony. Nepřišlo mi, že postřílení, byť nechutných a stejně úchylných multikulturních zastánců z redakce Charlie Hebdo bylo v souladu se svobodou slova a ústavou Francouzské republiky. Nepřijde mi, že by soužití s imigranty bylo možné. Pokud ano, ať se konečně nahlas řekne, kde se to povedlo! Je to snad JAR, kde jsou bílí farmáři po pádu apartheidu pronásledováni a denně brutálně vražděni? Je to snad USA, kde černoši každého zastřeleného kriminálníka využijí k nákupu televize se 100% slevou?

Proč se tedy sociální demokracie nebrání zuby nehty kvótám, masovému přistěhovalectví a proč neaplikuje kolektivní vinu i dnes třeba na cikánech? Naopak jejich politika se snaží koupit hlasy od imigrantů a pokud to bude jen trochu možné, nové voliče si i přivést do ČR.

Výsledky jejich práce můžeme konec konců vidět i v bývalých částech Sudet, exemplární příklad je Severočeský kraj. Nevím jak to fungovalo s Němci, ale dnes tam rozhodně bezpečno není. Nevím, jak moc často onehdy docházelo ke konfliktu mezi Čechy a Němci, každopádně dnes se tam dostává do pusy jen za to, že nemáme cigaretu, že máme peněženku a nebo prostě jen proto, že jsme bílí na bílém kontinentu.

Odsun Němců se odehrál a je asi úplně jedno, co si o tom po 70 letech kdo myslí, protože to nezměníme. Omlouvat se někomu, kdo už dnes nežije asi nemá smysl, působí to vtipně i v Německu, kde se během MS ve fotbale v Polsku šla německá reprezentace omluvit za holocaust do Osvětimi. Půlka z reprezentantů byli Turci.

Je třeba si uvědomit, že problém Evropy neleží ve výkladu učebnic dějepisu, ale v současnosti. A tím největším nebezpečím jsou nezodpovědné evropské vlády. A pokud si to neuvědomí současná vládní elita, tak by se jí taky mohlo jednou stát, že jí odsuneme někam do pryč(použil bych jiné slovo) my voliči a nebo ještě hůře, nějaká etnická či náboženská válka.

Glosa původně vyšla na blogu aktivisty GI Michala Urbana.