Každé 4,8 sekundy znásilní muslimové evropskou ženu nebo dívku

Memy mají nemalou sílu, stejně jako statistiky. Kdo z nás například neslyšel o na mnoha univerzitách omílané statistice, že jedna ze tří studentek se stane obětí sexuálního útoku? Ať už se toto číslo zakládá na pravdě nebo ne, jasně ukazuje potenciál „zvýrazněných“ faktů a statistik pronikat a ovlivňovat veřejný diskurz.

V naší době okamžité komunikace se schopnost tohoto „zvýrazňování“ stala pro hnutí, která ji dokáží využít, nesmírně mocnou zbraní. Pro našemu smýšlení blízký příklad nemusíme chodit daleko, stačí si vzpomenout na nedávnou explozi termínu „cuckservative.“ Vytváření a šíření podobných memů umožňuje přivést pozornost na pro dané hnutí důležité otázky a problémy.

Důležité je to především proto, že v naší „hře“ jsou sázky ty nejvyšší možné – nesnažíme se jen zabránit zhroucení západní civilizace a zániku našeho dědictví a kultury, ale také ochránit holé životy našich nejzranitelnějších lidí. Vedeme existenční válku s nepřítelem, který ani nehne brvou nad znásilňováním našich dětí, útoky proti seniorům a vyhazováním nevinných do vzduchu (jak jsme viděli v Paříži). Co hůř, někteří jednotlivci z našich vlastních řad dělají vše ve svých silách, aby toto postupující ničení a zotročování co nejvíce urychlili a umetli mu cestu.

Pro ty, kteří snad nečetli o událostech v Rotherhamu a více než čtrnácti stovkách anglických děvčat ve věku mezi 11 a 16 lety, které byly skupinově znásilňovány, mučeny a fakticky zotročeny muslimskými imigranty v Británii, je Nezávislá vyšetřovací zpráva o sexuálním zneužívání dětí v Rotheramu v letech 1997-2013 1) povinným čtením a prvním krokem na cestě k pochopení hrůz, jimž dnes čelíme. Těm z nás, jejichž duši už tato znalost drásá, ovšem nejvíce záleží na odpovědi na otázku, jak v této nadcházející válce nejlépe bojovat.

Důležitou součástí našeho úsilí musí nutně být neutuchající snaha probudit náměsíčné masy našich soukmenovců. Musíme se tedy stát předvojem k širší kultuře – a jedním z prvních kroků je šíření těchto „zvýrazněných“ faktů, jež pomáhají a urychlují průběh procesu probouzení.

Následující statistika je mým skromným pokusem přispět tomuto úsilí.

V „západní Evropě“ žije přibližně 409 milionů lidí. Seznam zemí spadajících do této kategorie se takřka dokonale překrývá s výčtem evropských zemí s vysokým podílem muslimských imigrantů.

Podle údajů Švédské národní rady pro prevenci zločinu bylo za prvních sedm měsíců roku 2013 znásilněno muslimy 700 žen a 300 dětí. Dodávají k tomu, že skutečná čísla jsou o 40%-90% vyšší, ale budeme se držet při zdi a vyjdeme tedy z oficiálních čísel. 2)

1000 znásilnění / 7 měsíců = 142,857 znásilnění za měsíc ve Švédsku.

Švédsko má 9,415 milionu obyvatel.

409 milionů (počet obyvatel západní Evropy) děleno 9 415 000 (počet obyvatelstva ve Švédsku) dává 43,44.

Můžeme tedy snadno dovodit, že pokud je míra znásilnění totožná napříč západní Evropou, 43,44 (poměr celkového počtu obyvatelstva západní Evropy a Švédska) krát 142,857 (znásilnění ve Švédsku za jeden měsíc) = 6 205,896 evropských žen a dětí znásilněných muslimy za jediný měsíc.

Po vydělení 30 (počet dní v měsíce) dospějeme ke 206,863 evropským ženám a dívkám znásilněných každý den.

To znamená 8,619 každou hodinu.

Vydělme 60 (minut v hodině) 8,619 a dostaneme 6,96 (zaokrouhleme na 7).

Tím pádem jsme vypočetli, že muslimové v Evropě znásilní každých 7 minut jednu z našich žen a dívek.

Tato čísla však neberou v potaz obří epidemii „groomingu“ a skupinového znásilňování, k němuž napříč kontinentem dochází. Případ v Rotherhamu je sice nejznámější, ale nikoliv jediný.

Vyjdeme-li ovšem z vyšetřovací zprávy o událostech v Rotherhamu, dostaneme podstatně černější čísla.

Rotherhamu bylo v průběhu 16 let opakovaně skupinově znásilňováno a mučeno 1400 děvčat ve věku 11-16 let.

Podle závěrů vyšetřovatelů byla během otroctví (které vláda kulantně nazývá „prostitucí“) každá z dívek znásilněna přinejmenším 200 krát.

1400 dvěstěkrát znásilněných děvčat se rovná 280 000 znásilněním (což nezahrnuje případy, kdy více pachatelů současně znásilnilo jedno dítě)

16 let x 365 dní = 5 840 dní

5 840 dní x 24 hodin = 140 160 hodin

140 160 hodin x 60 minut = 8 409 600 minut

8 409 600 minut / 280 000 znásilnění = 30,034

V Rotherhamu byla tedy během tohoto období znásilněna dívka každých 30,034 minut.

Případy podobných muslimských „groomingových“ gangů znásilňujících děti byly zdokumentovány napříč západní Evropou a v žádném případě se neomezují jen na Spojené království. Zdá se, že k nim obdobně často dochází ve všech evropských zemích s početným muslimským obyvatelstvem.

Rotherham má 109 691 obyvatel,

Západní Evropa 409 milionů.

109 691 (počet obyvatel Rotherhamu) / 409 000 000 (populace západní Evropy) = 0,000 268

Počet obyvatel Rotherhamu tvoří 0,000 268 obyvatelstva západní Evropy.

Dvě dívky v Rotherhamu znásilněné každou hodinu (jedno znásilnění za 30,034) / 0,000 268 = 7459,9.

Kdyby tedy muslimové znásilňovali ve zbytku Evropy stejným tempem jako v Rotherhamu, znásilnili by každou hodinu přes sedm tisíc Evropanek.

Řekněme, že situace v Rotherhamu byla desetkrát horší než ve zbytku západní Evropy. Toto číslo se jeví oproti skutečnosti jako drasticky přehnané, nemluvě pak o tom, že podle expertů bylo skutečně znásilněných dívek podstatně více než uváděných 1 400, držme se však nastíněného předpokladu, že události byly v Rotherhamu desetkrát horší než v západní Evropě obecně.

Touto extrapolací by každou hodinu v Evropě docházelo k 745,99 znásilnění – plus oněch 8,619 žen a dívek, k nimž jsme došli extrapolací počtu Švédek, které ohlásily znásilnění.

745,99 + 8,169 = 754,159

754,159/60 minut v hodině = 12,569 evropských žen a dívek znásilněných každou minutu.

60 vteřin v minutě/12,569 = evropská žena či dívka znásilněná muslimem každých 4,7 sekundy. 4,77 zaokrouhlíme na 4,8.

Tak se dostáváme k údaji z nadpisu: Každých 4,8 sekund znásilní muslimové v dnešní Evropě evropskou ženu nebo dívku.

Pokusil jsem se přibližně nastínit, kolik muslimové znásilní Evropanek, což je pochopitelně možné učinit jedině pomocí extrapolace. Mnozí jistě zpochybní použité statistiky, měli bychom ještě jednou zdůraznit, že tato čísla představují pouze ohlášená znásilnění ve Švédsku – tamější orgány považují tato čísla za o 40-90% nižší než ve skutečnosti. Také u oficiálních údajů z Rotherhamu britská vláda naznačuje, že skutečných zločinů se tam odehrálo podstatně více. Údaje z Rotherhamu jsem navíc extrapoloval jen z 10%.

Julian Langness (counter-currents.com)

***

Poznámky:

  1. Jayová, Alexis OBE. Independent Inquiry Into Child Sexual Exploitation In Rotherham (1997-2013). Rotherham Metropolitan Borough Council. 2014. Web (PDF). 12. listopadu 2015.
  2. Sverigeradio.se. “Allt fler unga flickor anmäler våldtäkt”. Sverigesradio.se. 8. srpna 2013. Web. 11. listopadu 2015.

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.