Izrael znovu zamítl práva pro homosexuály

Jaakov Licman (Yaakov Litzman, יעקב ליצמן )
Izraelský ministr zdravotnictví Jaakov Licman (Yaakov Litzman) ze strany Jednotný judaismus Tóry.

Izraelský parlament Kneset znovu rozhodně zamítl soubor zákonů prosazujících „rovnost manželství“ pro homosexuály, lesby a „transgender“ osoby, zatímco neochvějný stoupenec Izraele – židovská lobby ADL v Americe – stojí v čele iniciativ za schválení zákonů tohoto druhu v USA i jinde.

Izraelský list Haarec (Haaretz) informuje o zamítnutí několika návrhů zákonů prosazujících „LGBT práva“ při hlasování v izraelském parlamentu, k němuž došlo minulý týden.

Mezi neschválenými návrhy byla i opatření umožňující civilní svazky, sociální dávky pro partnery padlých vojáků stejného pohlaví, zákaz léčebné terapie homosexuality a zavedení povinného školení o „LGBT otázkách“ pro pracovníky ve zdravotnictví.

Podle platné izraelské legislativy se gayové, lesby ani „transgender“ devianti nesmějí brát, adoptovat děti nebo mít náhradní těhotenství v zemi.

Izraelský ministr zdravotnictví Jaakov Licman v projevu před Knesetem v rámci debaty k návrhu odkázal na biblický příběh o zlatém teleti a jednoznačně pro-LGBT návrhy odmítl, přičemž tyto skupiny označil za hříšné.

Litzmann se nechal slyšet:

„V dnešním úryvku z Tóry se pustili do odlévání zlatého telete… Mojžíš sestoupil z nebes, kde dostal Tóru. Viděl tele i tance kolem něj… A Mojžíš se vrátil k Bohu a řekl: ‚Prosím! Ti lidé spáchali těžký hřích.‘“

Zatímco se v Izraeli odehrávají tyto výjevy, stojí přední součást židovské americké lobby ADL (Liga proti urážkám) – jejíž celá sekce je věnována podpoře Izraele – v čele propagace homosexuality, lesbismu a „transgenderismu“ – mezi góji.

Knesset Scraps Bills for LGBT Community After Marking Gay Rights Day
Jak na zprávu izraelských novin Haarec zareagovala Sorosem a americkou ambasádou financovaná Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu? Tichem, které křičí.

Ve zvláštním oddíle svého webu se ADL chlubí, že má:

„Trvalý závazek k ochraně občanských práv a sehrává klíčovou roli při boji za práva LGBT lidí… Na federální, státní i místní úrovni se ADL staví na podporu antidiskriminační legislativy, za silné a široce pojaté zákony proti zločinům z nenávisti a šikaně a za rovnost manželství.“

Dále se ADL holedbá, že podala:

„Dobrozdání svým jménem i více než dvou desítek náboženských lidskoprávních skupin“ zpochybňující všechny americké zákony, které „definují manželství výhradně jako svazek muže a ženy.“

ADL se vůbec netají ani podporou homosexuality po celém světě a říká, že její „oddanost a podpora LGBT lidí nekončí na amerických hranicích“ a jako příklady vypočítává svou činnost v Nigérii a Rusku.

ADL LGBT
ADL – závazek prosazovat rovná práva všude, kromě Izraele.

Ohledně Izraele ADL samozřejmě zarytě mlčí, stejně jako se nevyjádřila ani k Licmanovým výrokům o „hříšnících“ – přestože tato židovská organizace neváhá ani vteřinu s napadením jakéhokoliv křesťanského duchovního, který hledá v Bibli oporu k odporu vůči homosexualitě.

Zase a znovu jsme svědky zjevného dvojího standardu. Co je v Izraeli zakázáno, stává se v gójských zemích zákonem – jedna pravidla pro Židy a druhá pro góje.

Článek Israel Votes Down Homo Rights—Again vyšel na stránkách The New Observer 3. března 2016.

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.