Demonstrace proti imigraci – 18. 7. 2015

Praha 18. 7. 2015 – Zhruba 20 aktivistů Generace Identity z několika koutů země se zúčastnilo 2. tábora lidu – demonstrace proti imigraci a za vystoupení z EU, kterou pořádala politická strana Národní demokracie. Akce začínala v 17:00 na Můstku, kde kromě předsedy ND Adama B. Bartoše vystoupili například i poslanci Parlamentu ČR za SPD Tomio Okamura a Radim Fiala. Již před začátkem akce a po celou dobu jejího trvání se v dolní části Václavského náměstí (v trase pochodu, kterým demonstrace pokračovala) projevovala skupinka zastánců imigrace a multikulturní totality. Kromě vrchního exota „profesora“ Kohouta, se zde nacházeli členové Mladých sociálních demokratů, Zelení a běžná směs bezprizorních „přijímačů“ a obdivovatelů všeho protievropského.

Řečníci kritizovali multikulturní ideologii, přijímání imigrantů proti vůli národa, tristní stav svobody slova a Evropskou unii, také žádali referendum (podobně jako Generace Identity v nedávno zveřejněném otevřeném dopise premiérovi a vládě ČR) a celkovou změnu v české politice.


Když skončila první část projevů, měli jsme se odebrat nahlášenou trasou k Úřadu vlády, ovšem cestu blokovala výše zmíněná skupina protidemonstrantů. Naši aktivisté se spolu s dalšími účastníky demonstrace pokoušeli zjistit, proč nás policie zadržuje na místě, podle zákona by totiž měla uvolnit trasu nahlášenému pochodu. Žádali jsme po policii, aby umožnila uplatnění našich občanských práv, nicméně po pár desítkách minut jsme byli odkloněni a prošli jsme i přes naši značnou nevoli okolo protestujících. Abychom tento náš postoj vysvětlili, průchod nahlášenou trasou jsme požadovali z principu: považujeme za nepřípustné, aby byla naše práva potlačována na úkor lidí, kteří žijí v představě, že se celý svět bude řídit podle jejich přání. Jistě si dovedete představit, co by se stalo v případě, že by situace byla opačná a blokujícími bychom byli my. Nicméně nám bylo sděleno, že protiakce je v trase pochodu nahlášená (!), což je pochopitelně zcela v rozporu s právními předpisy, které neumožňují konání dvou akcí ve stejné době na stejném místě (pokud první svolavatel k tomu nedá souhlas, což se pochopitelně v tomto případě nestalo). Lze proto říci, že s vysokou pravděpodobností šlo o politickou objednávku.

Cesta centrem Prahy proběhla bez komplikací a dorazili jsme až k Úřadu vlády. Zde proběhla druhá část projevů, kde promluvil kromě jiných i náš zástupce Aleš Zelinka. Aleš mluvil velmi věcně o faktorech, které způsobují imigraci do Evropy a připomněl naše dlouhodobé stanovisko, totiž že stojíme proti imigraci jako celku (nikoli jen proti islamizaci), protože likviduje nejen evropský sociální systém a ekonomiku, ale především etnicko-kulturní podstatu evropské civilizace.

V závěru demonstrace pak několik účastníků spálilo donesené vlajky Evropské unie, aby symbolicky vyjádřili, že tato „vlajka“, není naší vlajkou.

Celkově můžeme akci zhodnotit jako úspěšnou, přestože byl horký letní víkend, sešlo se zde cca 800 lidí, a to převážně „obyčejní“ občané – mladé páry, lidé v produktivním věku i důchodci. Pochopitelně, tak jako na každé akci se našli potížisté či provokatéři, ale naštěstí v nepatrném množství. Naši aktivisté také během akce rozdali několik set letáků s textem našeho manifestu „Za co bojujeme“ a ochotně odpovídali otázkám účastníků, kteří se dosud s Generací Identity nesetkali.