Alternativa pro Německo: Zemětřesení v německé politice

Vzkaz pro Merkelovou
Vzhůru k volbám v roce 2017!

Autor: Enric Ravello Barber

V Německu nastala nová politická éra – a tato změna ovzduší bude zcela jistě mít vliv i na dění v celé Evropě.

V neděli 13. března se ve třech německých spolkových zemích pořádaly zemské volby, které potvrdily zjištění průzkumů a o týden starší výsledky z Hesenska.

Nedělní výsledky činí z 13. března skutečnou politickou revoluci, po níž – jak napsaly některé německé listy – Německo „už nebude jako dřív.“


Pro paralelu bychom se museli ohlížet zpět do minulosti až k úspěchu Republikánů (Die Republikaner) ve volbách do Evropského parlamentu v roce 1989, kdy získali 7% hlasů a šest mandátů. Vnitřní třenice ale toto nacionalistické seskupení rychle rozložily. I o něco radikálnější NPD se v poslední době podařilo vstoupit do státních sněmů v Meklenbursku-Pomořansku a Sasku a v posledních evropských volbách získat zvolené zástupce. Nynější výsledky Alternativy pro Německo (Alternative für Deutchland – AfD) ale ukazují na mnohem zásadnější změny: reálnou možnost vzniku bloku německých nacionalistů, kteří se vymezují proti EU a imigraci po volbách do Spolkového shromáždění v roce 2017.

Klíčem k těmto úspěchům AfD je nepochybně naprosté omítnutí politické a národní sebevraždy probíhající skrze masovou imigraci a příchod uprchlíků a prosazované Angelou Merkelovou. Němečtí liberálové (FDP) podporují Merkelovou a sociální demokraty (SPD) – kteří byli ve volbách z větší části poraženi – a dokonce volají po příchodu ještě většího počtu lidí. Znovu se ukázalo, že jakmile mohou lidé svobodně volit, heslo „uprchlíci vítáni“ se ukazuje být čirou demagogií.

Výsledky v každé ze spolkových mají svůj zvláštní význam. Nejpůsobivějšího výsledku dosáhla AfD v Sasku-Anhaltsku, kde dostala 23% prvních hlasů a 24% druhých hlasů a jen 5 procentních bodů ji dělilo od pozice největší strany ve státě. Sasko je už tradičně baštou nacionalismu, kde se odehrála i řada útoků na uprchlická centra.

V Porýní-Falci má 11% zisk AfD – s ohledem na výrazný odpor proti nacionalistickým subjektům na západě země i fakt, že právě ve dvou porýnských spolkových zemích (Falc a Severní Porýní Vestfálsko) je tlak na protiimigrační strany nejsilnější – nemalý politický význam. Bude zajímavé sledovat, jak dopadnou blízké volby v Porýní, jehož centrum Kolín zažilo o novoroční noci největší množství krádeží a sexuálních útoků. V dalším „západním“ státě Bádensku-Würtembersku překonala AfD zisk z Porýní a dosáhla 12,5%.

Po tomto volebním vítězství by se měla AfD rozvíjet jako solidní strana schopná prezentovat se nejen jako nacionalistická a protiimigrační síla, ale také jako vzor pro ostatní země coby evropská strana. Co se prvního cíle týče, udržuje AfD vřelé vztahy s rakouskými Svobodnými (FPÖ), díky schopnostem svého vedení jednou z nejsilnějších evropských stran; v druhém bodě se bude AfD muset vážně zabývat myšlenkou vyslovenou v prohlášení PEGIDY (organizace, která představuje vztažný bod v pouliční mobilizaci proti příchodu pseudouprchlíků) na Facebooku, kde blahopřála AfD k dosaženým úspěchům, ale varovala stranu před posunem do „politického středu“ a vyjádřila naději v možnost pozitivní spolupráce obou organizací. Když se tímto směrem nevydá, vyroste ji v dalších volbách silný soupeř právě v podobě PEGIDY, které průzkumy přisuzují ještě vyšší podporu než AfD.

Komentář Enrica Ravello Barbera Alternative for Germany: An Earthquake in German Politics vyšel na stránkách Global Independent Analytics 26. března 2016.

Zanechat odpověď

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.