Mýtus o věčném návratu: identitářství coby činidlo etnogeneze Evropy?, I.

Generation Identitaire Velká mešita Poitiers

Protest členů Generation Identitaire na střeše Velké mešity v Poitiers 20. října 2012.

Autor: Fenek Solère

Kořeny a akce

Evropské identitární hnutí vtrhlo na scénu videem Génération Identitaire Vyhlášení války v říjnu 2012. Revoluční počin velice rychle přesáhl hranici 100 000 zhlédnutí jen v samotné Francii a jeho poselství rychle nalezlo své stoupence v Německu, Španělsku, Itálii, Británii, Řecku a Itálii. Brzy následovaly překlady do dalších evropských jazyků spolu s dalšími podobně kvalitně zpracovanými online videi z dílny mládežnického křídla švédské SDU, která na oplátku zaujala až ve Spojených státech, Austrálii a Jižní Americe.

Švédský Pozdrav evropské mládeži, s podobně brilantním scénářem jako jeho francouzská inspirace, zněl takto:

Toto je pozdrav švédské mládeže našim evropským sestrám a bratrům.

Evropa patří nám.

Evropa zrodila silné a svobodné národy s bohatou a kvetoucí kulturou. Vždy jsme stáli vzpříma a cítili hrdost na naše dědictví a minulost. Během několika posledních desetiletí se to však změnilo. Svobodné evropské národy se dostaly pod jho Evropské unie. Politici odevzdali část naši suverenity byrokratům v Bruselu. Šílený pokus multikulturalismu a masové imigraci trhá naše kdysi jednotné národy vedví.

Evropa krvácí.

My říkáme: dost! Naše generace se nenechá umlčet. Naše generace miluje národ a je ochotna jej bránit. Připojte se k nám v našem boji za znovuzískání svobody z pařátů Evropské unie.

Za Evropu národů a svobodu pro její obyvatele.

Co z toho natolik zaujalo už přesvědčené a přitáhlo mezi nás stovky nových aktivistů? Snad technicky působivá práce s HD kamerou? Možná výběr hudby, tak dojemně působivé?

Nebo to byly laserem naváděné rakety z úst upřímných mladých militantů z černobílých záběrů, vyzývající mládež k odporu proti nepřátelům Evropy?

Na moment se podívejme na některé části francouzského originálu a skutečnost světa, který video popisuje:

„Jsme Generace identity.

Jsme generace těch, zabíjených pro kradmý pohled, odmítnutou cigaretu nebo styl, který se někomu nepozdává.“

 • 120 stránková zpráva „No-Go zóny ve Francii: Mýtus či skutečnost? vyjmenovává početné francouzské čtvrti, kde se policie ani milice neodváží uplatňovat zákony republiky nebo dokonce jen vstoupit bez rizika konfrontace, házení dělobuchů nebo možné smrtící střelby.
 • Zahraničnímu televiznímu reportérovi, který chce prozkoumat téma krátké paže zákona v banlieues, se dostává následujícího varování od Laurenta Obertona (autora knihy La France Orange Méchanique (Francie: Mechanický pomeranč).: „Skutečně to nedoporučuji. Ani my Francouzi si tam už netroufáme. Nikdo o tom pochopitelně veřejně nemluví. Na předměstí se ale neodváží ani ti, kteří mají plná ústa sloganů jako ‚ať žije multikulturalismus‘ nebo ‚Paříž je úchvatná‘“.

„Jsme generací etnických svárů, totálního selhání integrace a nuceného míšení.“

 • V říjnu 2011 více než 2000 stránková zpráva Banlieue de la Republique („Banlieue Republiky“, k termínu banlieue viz kapitola 3.2. Banlieues in Mgr. Ladislav Toušek: Sociální vyloučení a prostorová segregace. AntropoWEBZIN 2-3/2007, pozn. DP) dospěla k závěru, že se Seine-Saint-Denis a další pařížská předměstí rychle stávají „separovanými islámskými společnostmi“ oddělenými od zbytku francouzského státu, kde francouzský občanský zákoník nahrazuje islámské právo šaría.
 • Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy podle Brussels Journal v roce 2009 řekl: „Pokud se Francouzi nebudou mísit dobrovolně, bude je k tomu stát muset nějak donutit…“
 • V dubnu 2013 černošský imigrant, který cíleně a brutálně znásilnil patnáct bílých Francouzek, na svou obhajobu prohlásil: „Když jsem přišel do Francie, měl jsem vztek na bělochy.‘ Svým obětem pak říkal „Vím, že se ti to líbí…“ Před soudem pojmenoval svůj motiv jasně: „Chtěl jsem ponížit bělochy…“

„Jsme dvakrát trestaná generace: nucená k záchraně systému sociální podpory – příliš štědrého k cizákům, než aby sloužil vlastním lidem.“

 • Dlouhodobé náklady muslimské imigrace do Evropy nelze prakticky vyčíslit. Podle odhadů žije z dávek 80% západních muslimů. Pro ilustraci několik čísel: V roce 1993 oficiální odhady francouzské vlády mluvily o půl milionu nezaměstnaných jen na v převážně migranty obývaných pařížských předměstích; v roce 1995 byly z francouzského státního rozpočtu alokovány 3 miliardy euro na „integraci sídlišť“ (eufemismus pro podporu imigrantů); v Dánsku spotřebují muslimové (5% obyvatelstva) 40% prostředků na sociální programy; podle Frankfurter Allgemeine Zeitung Turci vysají z německého sociálního systému o miliardy víc, než do něj napumpují; polovina britské muslimské populace je považována za ekonomicky neaktivní. Tyto ukazatele nezahrnují zátěž představovanou imigranty na infrastrukturu typu škol, nemocnic, bydlení či věznic. V posledně jmenovaných zařízeních jsou trvale nadměrně zastoupeni.

„Jsme generací obětí generace osmašedesátníků, kteří nás údajně osvobodili z okovů tradice, poznání a kázně ve školách, ale v prvé řadě osvobodili sami sebe od vlastní odpovědnosti.“

 • Osmašedesátníci se do omrzení zaklínají, že je poháněla touha po rovnosti a spravedlnosti, sexuální svobodě, ekologické cítění, feminismus a snaha vytvořit nové rovnostářské školní a univerzitní osnovy. Stavěli se do kontrastu se starými reakcionáři de Gaullovy éry, ale de facto sami ovládli systém a jeho mocenské pozice. Zatímco do omrzení omílali výše popsané floskule, nechali Francii napospas nejvíce misogynní víře na zemi, ochotné kamenovat ženy za nevěru, schvalující a podporující pedofilní sňatky a nakládající se ženami jako s lidmi druhé kategorie.

„Zavřeli jsme vaše učebnice dějepisu, abychom znovu nalezli vlastní paměť.“

 • Domnělí intelektuálové jako Cohn-Bendit, Henri Weber, André Glucksmann, Daniel Bensaïd a Bernard-Henri Lévy silně ovlivnili francouzské intelektuální klima po roce ´68. Poslední jmenovaný vytvořil dílo Génius judaismu nikoliv coby filozofický systém, ale jako návod k životu a horlivě obhajoval Romana Polanského i Dominiqua Strausse Kahna během jejich skandálů zahrnujících zneužívání nezletilých a znásilnění.
 • V reakci na výše uvedené nové filozofy se v Lyonu roku 1968 založená Groupement de Recherche et d’Etudes pour la Civilisation Europenne (GRECE) pustila do boje o prostor, který usiluje obsadit levice, upírající myslitelům Nouvelle Droite jako Alain de Benoist, Guillaume Faye, Jean Cau, Louis Rougier, Thierry Maulnier a Julien Freund přístup do veřejného mediálního prostoru. S levicí spřízněné televize, noviny a časopisy mohly během „horkých lét“ 1979 a 1993 puknout vzteky, když se autorům Nové pravice dostalo prostoru v Le Figaro a když Le Monde vydal v červenci 1993 „Výzvu 40 intelektuálů k bdělosti,“ před „vzestupem nedemokratických proudů krajně pravicového myšlení ve francouzském i evropském intelektuálním životě“.
 • Postupně se řady šarlatovým písmenem fašismu označených rozšířily o populisty a mainstreamové autory jako spisovatele sci-fi Maurice Danteca, autora oceňovaných knih Rudá siréna (2004), Babylónské děti (2005), Velká křižovatka (2009) či Satelitní sestry (2012). V roce 2006 vydal Dantec Le Sanglot de L‘Hommage blanc (Bělošské slzy) a o čtyři roky později Tyranii viny, popisující narcistické a ničivé zbožštění národů Třetího světa napříč Západem a fiasko multikulturalismu v Evropě. Toto téma později využil i Michel Houellebecq ve svém románu Podvolení (2014).

„Už nevěříme, že Abdul je náš bratr, naší vesnicí celá planeta a rodinou lidstvo. Uvědomili jsme si, že máme kořeny a předky – a tím pádem i budoucnost.“

 • Podle Lucienne-Bui Trongové, hlavy odboru pro města a předměstí na Ústřední ředitelství všeobecných informací je přes tisíc francouzských čtvrtí včetně 226 v Ile-de-France; 89 v Provence-Cote d’Azur, 62 v Rhônských Alpách a 69 v Nord-Pas-de-Calais klasifikováno jako „násilné“ a přeš čtyři stovky pak dokonce jako „velmi násilné“, což znamená nejen přítomnost střelných zbraní, ale také systematicky uplatňovanou strategii imigrantských gangů k vyloučení policejní přítomnosti a působení.

„Našim jediným dědictvím je naše krev, půda a identita. Jsme dědicové našeho osudu.“

 • Přes platnost zákona z roku 1972, zabraňujícího v rámci sčítání lidu rozlišovat mezi občany na základě etnického původu, je obecně známo, že počet nepůvodních obyvatel Francie se od konce války zvýšil pětkrát, že porodnost imigrantů je třikrát až čtyřikrát vyšší než natalita skutečných Francouzek; v období 2006-8 se 40% novorozenců narodilo imigrantům; velikost věkové kategorie imigrantů pod třicet let se za poslední dvě desítky let zdvojnásobila, díky čemuž má podle odhadů už v roce 2016 dosáhnout počet muslimů v zemi až 16 milionů.

„Vypnuli jsme televize a vyšli do ulic. Popsali jsme našimi slogany zdi, do megafonů křičíme ‚Síla mládí‘, a nad hlavami nám vlají vlajky vyzdobené lambdami: lambdu, symbol vyvedený na štítech slavných Sparťanů, jsme zvolili za náš symbol. Chápete vůbec, co znázorňuje? Vyjadřuje, že neustoupíme, nevzdáme se. Znechuceni vaší zbabělostí nevycouváme z žádné bitvy a nezalekneme se žádné výzvy.“

 • Identitáři se dostali do povědomí veřejnosti díky mediálně velice vděčným akcím na symbolických místech jako v případě protestu na střeše Velké mešity v Poitiers z 20. října 2012, obsazení pařížského sídla Socialistické strany a obsazení vídeňské budovy Agentury EU pro základní práva rakouskými identitáři z Identitäre Bewegung.
 • V rámci akce na střeše Velké mešity v Poitiers uveřejnili identitáři na svém webu následující tiskové prohlášení:

„Generace Identity vyzývá k reconquistě! Stovka mladých mužů a žen z celé Francie právě vstoupila do budovy, z níž se má stát Velká mešita a obsadila její střechu. Na štítu budovy – naproti minaretu – jsme umístili transparent s jasným poselstvím: ‚Imigrace, stavba mešit: REFERENDUM!‘ Touto první z velkých akcí se míní Generace Identity postavit do první linie boje za naši identitu.“

Následoval historický exkurz:

„Brzy uplyne 1300 let od hrdinské bitvy, v níž Charles Martel u Poitiers zastavil arabský postup a zachránil naši zemi před vpádem muslimů. Došlo k ní 25. října 732. Dnes píšeme rok 2012, ale volba zůstává nezměněná: svoboda nebo smrt. Naše generace odmítá nechat lhostejně zaniknout vlastní národ a identitu – nestaneme se evropskými Indiány. Z tohoto místa, naplněného symbolismem naší minulosti a chrabrosti našich předků, pronášíme výzvu k nalezení paměti a boji!“

A vize identitární budoucnosti:

„Nestojíme o imigraci Neevropanů a stavbu dalších mešit na francouzské půdě. Už od prvních vln africké imigrace a zákona z roku 1976 o ‚slučování rodin‘ se náš národ nikdy nepodílel na rozhodnutí o přítomnosti těchto nových příchozích, s nimiž musíme žít. Masová imigrace od základu proměnila tvář naší země: podle nejnovější studie Národního institutu statistiky a ekonomických studií má 43% obyvatel Ile-de-France mezi 18 a 50 lety imigrantský původ. Národ může překonat ekonomickou depresi i válku, ale nikoliv nahrazení svého obyvatelstva: bez Francouzů přestane Francie existovat. Jedná se o otázku bytí a nebytí: proto disponuje každý národ absolutním právem zvolit si, zda a kolik chce přijmout cizinců.“

Ve výzvě určené takzvané sociální demokracii a liberální levici:

„Jelikož nám bylo toto právo upřeno, a jelikož naše generace platí na ulicích cenu nuceným snášením zastrašování cizí spodinou, říkáme: dost! Neustoupíme už ani o píď! Požadujeme celonárodní referendum o imigraci a výstavbě muslimských modliteben na francouzské půdě. Neodejme, dokud nebudou naše požadavky uznány a vyslyšeny.“

A zakončili výzvou k boji:

„S vědomím, že stojíme teprve na začátku boje, vyzýváme všechny mladé Evropany, aby se postavili po bok se vzpřímenou hlavou stojícího předvoje mládeže a stali se hodnými dědici svého předky odkázaného osudu.

Ať naše zvolání slyší celá Evropa: RECONQUISTA začíná tady a teď!“

Zdaleka se nejednalo o ojedinělý výkřik do tmy – hnutí zůstává nadmíru aktivní na webu a sociálních sítích jako Facebook a Youtube. Celou Evropou se začaly lavinovitě šířit tímto aktem inspirované protiimigrační akce: 30. října se zástupci identitárního hnutí zúčastnili mezikulturního týdne ve Frankfurtu. Zkraje prosince se ve Frankfurtu setkalo 50 příznivců identitářství znova, tentokrát bez francouzské účasti jako jasný projev cíle na francouzském vzoru nezávislého aktivismu. Počiny jako zřízení vývařoven pro chudé (z vepřového masa), strhávání vlajek EU z veřejných budov a protesty proti halal porážce před muslimy vlastněnými restauracemi následovaly. V Nizozemí, kde hnutí funguje pod jménem Identitair Verzet, se jeho aktivisté připoutali řetězy ke vchodu z drtivé většiny imigranty navštěvované školy v Rotterdamu. Ve Skandinávii existují identitáři pod jménem Nordiska Förbundet (Nordická aliance). Po pražském vystoupení Phillipe Vardona a Jean-Davida Cattina v dubnu 2014 se do evropského povědomí dostalo i identitářské hnutí v České republice a téhož roku i na Slovensku.

Dne 31. května 2015 obsadili rakouští identitáři sídlo Agentury EU pro základní práva ve Vídni, a obratem vydali video k propagaci svého červnového shromáždění Sommerfest:

„Všichni to vidí, slyší a cítí. Staneme se cizinci ve vlastních čtvrtích, městech i zemích. Velká výměna je skutečností. Setbu pro tento tragický vývoj zaseli naši politici a elity. Likvidují naši identitu a berou nám právo cítit se vlastní zemi jako doma. Ohrožují politickou a ekonomickou budoucnost našeho i všech evropských národů kvůli dovozu voličů a laciné pracovní síly. My se ale budeme bránit. My jsme mládeží, která přestane ustupovat. 6. června se shromáždíme ve Vídni, abychom řekli hlasité ‚ne‘ Velké výměně. Pochopte, že jsme připravení za naši budoucnost bojovat…

„Vy jste ‚třicet skvělých let‘ tunelování penzijních fondů, SOS Racismé, ‚diverzity,‘ sjednocování rodin, sexuálního osvobození a pytlů rýže Bernieho Kouchera. My jsme 25% nezaměstnaností, veřejným dluhem, selháním multikulturní společnosti, protibělošským rasismem, rozvrácenými rodinami a mladými francouzskými vojáky zabitými v Afghánistánu.“

 • Organizace SOS Racismé vznikla v roce 1984 a v jejím čele působili mj. menšinoví aktivisté jako Harlem Desir, v Alžírsku narozený Malek Boutih a Dominique Sopo. Aktivně se pokouší organizací rockových koncertů – jako těch z roku 2011 ve jménu tak řečeného Rovnostářství – obrátit mládež proti idejím francouzského nacionalismu a identitářství.
 • Protesty FEMEN jako Pryč s papežem a Fašistická sebevražda (vysmívající se osobní oběti Dominique Vennera) konané v únoru a květnu 2013 v pařížské katedrále Notre-Dame byly kontrovány odvážnými mladíky z Renouveau Francais, kteří veřejně vyhlásili Femme, Mais Pas Fem’ Haine!’  
 • Bernard Koucher se narodil v Avignonu do rodiny židovského otce a protestantské matky, aktivně působil ve francouzské komunistické straně a v roce 1964 strávil na Kubě jistý čas rybařením a popíjením s Fidelem Castrem. Ve vládě Francoise Fillona se v roce 2007 stal nejprve ministrem zdravotnictví a posléze zahraničních věcí. Blízce spolupracuje s patronem arabských barevných revolucí Georgem Sorosem.
 • Nezaměstnanost ve Francii od roku 2012 vytrvale stoupá a v současnosti se pohybuje kolem 25% mezi mladými a 10% obecně, což je nejvyšší úroveň zaznamenaná za celou éru 5. republiky.
 • Poměr francouzského veřejného dluhu k HDP se mezi lety 2006 a 2015 zvýšil o 30%.
 • Rozvodovost dosahuje ve Francii – především ve městech – 55%. Jakkoliv jde o vysoké číslo, bledne ve srovnání s Belgií (71%), Portugalskem (68%), Maďarskem (67%), ČR (66%), Španělskem (61%) či Estonskem (58%).
 • V červenci 1990 došlo k přijetí zákona 90-615, známého jako Gayssotův zákon, díky němuž je možné udělit přísnější tresty lidem, kteří ‚urazili‘ jisté privilegované skupiny nebo u nich lze prokázat motiv cílení oběti či dotčené skupiny na základě rasy, náboženství, národnosti či sexuální orientace.
 • Podle studií se jeden z pěti Francouzů už stal obětí protibělošského rasismu, což je také titul kontroverzní knihy Tarika Yildize z roku 2012.
 • Mladý aktivista Generation Identitaire Pierre Cassen se nechal slyšet: ‚Francouzi stále častěji žijí ve strachu. Bojí se zavádění islámského práva a organizovaného násilí proti jakémukoliv Francouzi – včetně policistů.
 • Francouzi utrpěli v roce 2008 při léčce v údolí Uzbin těžké ztráty.

„Nepřesvědčíte nás blahosklonným pohledem, programem na podporu zaměstnanosti mladých a poplácáním po rameni: pro nás je život boj.“

 • Francouzská vláda bez zájmu jako na běžícím pásu vytváří nové a nové plány pro nezaměstnané a nekvalifikované mladé. Také díky rekvalifikacím a subvencím doufá snížit oficiální statistiky nezaměstnanosti.
 • V oblasti hospodářství se identitáři staví za rozumnou míru ekonomického protekcionismu a ekologického lokalismu namísto globálního volného trhu ovládaného multinárodními korporacemi. Protekcionismus i lokalismus chápou jako předpoklad pro to, aby Evropa byla schopná překonat stávající globální dichotomii USA na jedné a Číny na druhé straně.

„Nepotřebujeme vaše programy pro mládež. Mládež je naším programem.“

 • Kniha Generation Identity (Arktos, Londýn 2013) je uvozena tímto citátem francouzského katolického autora Georgese Bernanose: „Horkost mládí udržuje zbytek světa na normální teplotě. Když mládež vychladne, začne zbytek světa cvakat zuby.“

„Aby nedošlo k omylu: toto není pouhé prohlášení, ale vyhlášení války.“

 • V projevu Arnauda Delrieuxe na shromáždění identitářů v Orange (v oblasti Provence), citovaném v Generation Identity, v kapitole, A Force to Be Reckoned With zaznělo: „… jsme první generací ponechanou napospas ve čtvrtích ovládaných cizí spodinou a protibělošským rasismem. Vidíme také, jak tvrdě proti nám systém vystupuje. Nechal naše mluvčí hnít v domácím vězení a znemožnil jim jakoukoliv účast na identitářské politické činnosti. Kouzelná lekce z demokracie.“

„Jsme zítřkem – a vy včerejškem.“

 • Ještě jednou úryvek z Delrieuxova projevu: „Generace Identity si neklade žádná omezení při snaze poskytnout mládí účinnou politickou reprezentaci. Reconquistu je třeba vybojovat všude a my také chceme všude být pány ve vlastním domě.“

„Jsme Generace identity!“

A kdo by o tom mohl pochybovat?

S přihlédnutím k předchozím řádkům lze jen těžko pochybovat o tom, že identitářský étos a energie se přenesly na celé části evropského mládežnického hnutí. Toto hnutí není – jak by si jeho nepřátelé přáli – tvořené prázdným tlacháním či závislé na prázdném spektáklu. Jak uvidíme, vychází z pevných – i když stále se vyvíjejících – ideologických kořenů, vyrůstajících z tradice a pevného intelektuálního odkazu, pokrývajícího mnoho generací.

První část úvahy Feneka Solèra The Myth of Eternal Return: Identitarianism, a Catalyst for Ethnogenesis in Europa Nostra? byla převzata ze stránek New European Conservative.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Literatura:

Více informací na facebooku nebo mailu

Video:
Facebook:

52 minutes ago

Generace Identity
View on Facebook

23 hours ago

Generace Identity

+++ Defend Europe – Mise Alpy: První část mise skončila, ale monitorování hranic pokračuje +++
(CZ/FR/EN/DE/IT/HU/DK/GR)

🇨🇿 První část akce Defend Europe – Mise Alpy, která začala v sobotu 21. dubna ráno, skončila. Monitorování hranic ale bude pokračovat za účasti několika týmů.

Od počátku mise Generace Identity nasadila značné zdroje, aby zabránila vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie. Dohled na hraniční přechody, blokování přístupových míst, ovládání země i vzduchu (drony, helikoptérami): nelegální vstup do země se stal nemožným.

První část mise byla úspěšná. Ukázali jsme, že pokud existuje vůle, je možné zabránit nelegálním imigrantům narušovat francouzské hranice. Jestli to zvládlo udělat sto mladých lidí, tak to zvládne i vláda! Vyzýváme všechny, kteří podporují naši akci, aby mobilizovali sdílením na sociálních sítích nebo finančním přispěním na adrese generationidentitaire.org/support/

Generace Identity požaduje definitivní zastavení proudu nelegálních imigrantů přicházejících do Francie a Evropy a jejich remigraci do domovských zemí a definitivní zablokování přístupu přes Col de l’Échelle.

TOTO JE NÁŠ DOMOV!

Finanční podporu můžete zaslat také na náš transparetní účet: 2701254651 / 2010 zpráva pro příjemce: Alpy

(Všechny vybrané peníze budou následně využity k podpoře této akce)

***

🇲🇫 Grâce à Génération Identitaire, aucun migrant clandestin n’a réussi à s’introduire en France par le Col de l’Échelle dans les Hautes-Alpes aujourd’hui !

La mission Alpes de « Defend Europe », organisée par Génération Identitaire a débuté ce samedi 21 avril. Une centaine de militants ont pris position à la frontière au niveau du col de l’Échelle, dans les hautes-Alpes, afin de stopper l’arrivée des migrants clandestins.

Au terme d’une première journée de mission où les militants de Génération Identitaire ont surveillé cette zone, appuyé par des moyens aériens (drones, etc), le Col de l’Échelle est désormais protégé. Aucun migrant clandestin n’a réussi à s’introduire en France aujourd’hui !

La mission "Defend Europe" se poursuit. Cette nuit, des équipes de militants de Génération Identitaire vont continuer à surveiller cette route afin d’empêcher toute infiltration nocturne de migrants clandestins qui essayeraient de rentrer de force dans notre pays.

Soutenez-nous sur generationidentitaire.org/soute

***

🇬🇧 Thanks to Generation Identity, no illegal migrant has managed to enter France via the Col de l’Échelle in the Alps today!

The "Defend Europe" Alps mission, organised by Generation Identity, started on Saturday 21st April. Close to a hundred activists have taken positions at the border at the Col de l’Échelle, in the Alps, in order to stop the flow of illegal migrants.

At the end of a first day of mission where the activists of Generation Identity monitored this zone, supported by air means (drones, etc). The Col de l’Échelle is now secured. Not a single illegal migrant has managed to get into France today!

The "Defend Europe" mission is continuing. Tonight, teams of Generation Identity activists will continue to patrol this road in order to prevent any night infiltration of illegal migrants who would try to force their way into our country.

Support us on generationidentitaire.org/supp…/

***

🇮🇹 Grazie a Generazione Identitaria nessun immigrato irregolare è riuscito a superare il confine italo-francese attraverso il Colle della Scala sulle Alpi oggi!

Defend Europe – Missione Alpi, organizzata da Generazione Identitaria, è iniziata il 21 Aprile. Quasi cento attivisti si sono posizionati sul confine del Colle della Scala, sulle Alpi, in modo da fermare il flusso di migranti illegali.

Al termine del primo giorno della missione -in cui gli attivisti hanno monitorato questa zona, grazie anche al supporto aereo (droni, ecc.)- il passo è finalmente sicuro. Neanche un immigrato irregolare ha superato il confine italo-francese oggi.

La missione Defend Europe sta proseguendo. Stanotte i team di Generazione Identitaria continueranno a controllare il valico in modo da evitare qualunque attraversata nottura di migranti irregolari che tenterebbero di superare illegalmente il confine.

Sostienici su generationidentitaire.org/supp…/

***

🇩🇪 Dank der Identitären Bewegung konnte heute kein illegaler Eindringling über die Col de l’Échelle-Passage in den Alpen nach Frankreich gelangen!

Die "Defend Europe-Alps"-Mission, organisiert von der Identitären Bewegung, begann am 21. April. Beinahe 100 Aktivisten bezogen an der Grenze am Col de l’Échelle in den Alpen Stellung, um den Zustrom illegaler Eindringlinge zu verhindern.

Am Ende des ersten Tages der Mission, in der Identitäre die Col de l’Échelle mithilfe von Drohnen in der Luft bewachten, kann positive Bilanz gezogen werden. Der Grenzübergang ist gesichert: Kein einziger illegaler Eindringling konnte heute nach Frankreich gelangen!

Die Defend Europe-Mission geht weiter. In der kommenden Nacht werden Aktivisten damit fortfahren, die Passage zu überwachen und nächtliches Eindringen zu verhindern.

Unterstützt unsere Arbeit auf generationidentitaire.org/supp…/

***

🇪🇦 Gracias a Generación Identitaria, ningún inmigrante ilegal ha intentado entrar en Francia por la Col de l’Échelle hoy!

La misión Alpes “Defend Europe” organizada por Generación Identitaria, empieza el sábado 21 de abril. Cerca de cien activistas toman posiciones en la frontera en Col de l’Échelle, en los Alpes, con órdenes de parar el flujo de inmigrantes ilegales.

Al final del primer día de misión donde los activistas de Generación Identitaria patruyan, apoyados por medios aéreos (drones, etc) la Col de l’Échelle es ahora segura. Ningún inmigrante ilegal ha intentado entrar en Francia hoy!

La misión “Defend Europe” continua. Esta noche, equipos de Generación Identitaria continuarán patrullando esta ruta con órdenes de prevenir cualquier infiltración o inmigrantes ilegales que quieran forzar su camino para entrar

Apóyanos en generationidentitaire.org/supp…/

***

🇭🇺 Köszönhetően a nemzetközi Identitás Generáció Mozgalomnak, egy illegális határátlépés sem történt ma Franciaországba a Col de l’Échelle-n keresztül.

A „Defend Europe” Alpok nevű akciót április 21-én indította a nemzetközi Identitás Generáció mozgalom. Közel száz aktivista áll jelenleg a határ mentén, hogy megállítsa a migrációs nyomást.
Már az akció első napja után ki lehet jelenteni, hogy Col de l’Échelle hágó biztosítva van. A mai napon ott senki sem lépte át illegálisan Franciaország határát.
A „Defend Europe” küldetése tovább folytatódik. Ma este is, az aktivisták tovább folytatják majd a terület ellenőrzését, hogy továbbra se lehessen önkényesen és ellenőrizetlenül átlépni a határon.

Támogass minket! generationidentitaire.org/supp…/

***

🇩🇰 Takket være Generation Identitær er det ikke lykkedes for nogle illegale migranter, at komme ind i Frankrig via Col de l’Échelle i alperne i dag.

Defend Europe – Alpemissionen begyndte lørdag d. 21. april. Omkring 100 aktivister har taget plads ved grænsen ved Col e l’Échelle i alperne, for at stoppe strømmen af illegale migranter.

Efter den første dag, hvor aktivisterne fra Generation Identitær har overvåget området med støtte fra luften i form af helikoptere og droner, er zonen nu sikret. Ikke en eneste illegal migrant kom ind i Frankrig i dag.

Defend Europe-missionen fortsætter. I aften vil hold af Generation Identitær aktivister fortsat patruljere vejene, for at forhindre at illegale migranter sniger sig ind i landet i ly af mørket,

Støt os på: generationidentitaire.org/supp…/

***

🇬🇷 Χάρη στην "Γενιά Ταυτοτιστών", κανένας παράνομος μετανάστης δεν κατάφερε να εισέλθει σήμερα στη Γαλλία, μέσω του περάσματος "Col de l’Échelle" στις Άλπεις.

Η αποστολή "Defend Europe", η οποία διοργανώνεται από την "Γενιά Ταυτοτιστών" ξεκίνησε το Σάββατο 21 Απριλίου. Περίπου εκατό ακτιβιστές έχουν λάβει θέσεις στα σύνορα Γαλλίας- Ιταλίας, συγκεκριμένα στο πέρασμα "Col de l’Échelle" στις Άλπεις, προκειμένου να σταματήσουν τη ροή παράνομων μεταναστών.

Ακτιβιστές της "Γενιάς Ταυτοτιστών" παρακολουθούν πλέον αυτή τη ζώνη, υποστηριζόμενοι από χερσαία αλλά και εναέρια μέσα, κάνοντας το "Col de l’Échelle" ξανά ασφαλές. Από εχθές 21 Απριλιού μέχρι και τώρα, ούτε ένας παράνομος μετανάστης δεν μπόρεσε να εισέλθει παράνομα στη Γαλλία!

Η αποστολή "Defend Europe" θα συνεχίστεί. Οι ομάδες ακτιβιστών της "Generation Identity" θα συνεχίσουν να περιπολούν τα σύνορα για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νυχτερινή διέλευση παράνομων μεταναστών.

Στηρίξτε και εσείς το έργο μας στο generationidentitaire.org/supp…/ See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Generace Identity

+++ Defend Europe – Mise Alpy: Generace Identity brání vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie! +++

Mise Defend Europe – Alpy, která začala již v sobotu 21. dubna a je organizovaná Generací Identity, stále pokračuje. Pro zajištění kontinuity naší činnosti bude zajištěna 24hodinová hlídka. Týmy aktivistů Generace Identity budou i nadále blokovat tok nelegálních imigrantů, kteří přicházejí přes Col de l’Échelle v Alpách.

Od počátku mise Generace Identity nasadila značné zdroje, aby zabránila vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie. Dohled na hraniční přechody, blokování přístupových míst, ovládání země i vzduchu (drony, helikoptérou, …): nelegální vstup do země se stal nemožným.

Vyzýváme všechny, kteří schvalují naši akci, aby zmobilizovali a pomohli finančními prostředky k prodloužení operace, která stojí 1200 euro na den.

Generace Identity požaduje definitivní zastavení nelegálních přistěhovalců přicházejících do Francie a Evropy, remigraci všech nelegálních přistěhovalců do jejich domovských zemí a definitivní blokádu Col de l’Échelle.

TOTO JE NÁŠ DOMOV!

Podpořte akce na generationidentitaire.org/support/ See MoreSee Less

View on Facebook

17. listopad 17th July Berlin 28. říjen Acta non verba Adam Berčík AfD Afghánistán Akce Aktivismus Alain de Benoist Alexander Markovics Alpy Alternative Right Ambasáda JAR Americké volby Amerika.org Angela Merkelová AntiEU Antifa Antiliberalismus Antirasismus Arktos Arnaud Delrieux Assad Astraea Autonomní sociální centrum Klinika Barevné revoluce Belgie Beo.sk Berlín Blokace Blokáda Blokády Bojkot Brady Breitbart Brett Stevens Brexit Brittany Pettibone Brno Brusel Budapešť Calais Camus Casuals against Terrorism Celoevropská demonstrace Charlottesville Christopher Gérard Clinton Col de l'Échelle Council of European Canadians Counter-Currents Czexit Daniel Friberg David Černý Defend Defend Europ Defend Europe Defend Europe - Mission Alps Demo Demo Berlin Demokracie Demonstrace Deutschland Diskuze Dominique Venner Donald Trump Donate Dánsko Délský potapěč EFSK Ekologie Ekonomika Ekonomismus Enric Ravello Barber Erdogan Ernst Jünger Etnomasochismus Etnopluralismus EU Europe Evropa Evropská fronta solidarity pro Kosovo Evropská unie Evropské hnutí Feminismus Fenek Solère Fidesz Flamberg Flandry Fortress Europe Francie Front National Funeral Generace Generace Identity Generace Identity - Jižní Čechy Generace Identity - Severní Čechy Generace Identity - Západní Čechy Generace Identity – Východ Generace Solidarity Generation Identity George Soros Global Independent Analytics Glosa Glosy Grafika Great Britain GRECE Guillaume Faye Génération Identitaire Génération Solidaire Górny Śląsk Halle Hands off Syria Herman Hillary Historie Hodina Země Holandsko Homosexualita Horní Slezsko Hungary Hyde Park IBÖ Idea Identita Identity camp Identitární centrum Identitární kemp Identitás Generáció Identitářství Identitäre Bewegung Deutschland Identitäre Bewegung Österreich Ideozločin Imigrace Imperialismus Institut Iliade Irák Islamizace Evropy Islám Itálie Izrael Jakub Svoboda Jan Palach Japonsko JAR Jared Taylor Jean-David Cattin Jean-Yves Le Gallou Jean Raspail Jemen Jižní Čechy Julian Langness Justice pour Phillipe Kai Murros Kapitalismus Katehon Katolicismus Kniha Kolonialismus konference Kontrakultur Halle Konzervatismus KosMet Kosovo Kosovo je Srbsko Kriminalita imigrantů Kultura Kulturní dědictví Kulturní marxismus Křesťanství Ladislav Havlíček Lauren Southern Letní univerzita Levice LGBT Liberalismus Lidl Liga Severu Links Lázně Kyselka Manuel Ochsenreiter Marian Kotleba Martin Sellner Marxismus Matteo Salvini Maďarsko Mems Memy Metapolitika Metochije Michel Houellebecq Mikuláš Mise Alpy Mobilizace Moderní „umění“ Molenbeek Multikulturalismus Móda NATO Naše vlast Nebudeme dále ustupovat Neoliberalismus Neomarxi Neomarxismus New European Conservative NGO Nova Europa Nová pravice NPD Národní demokracie Nürnberger Nachrichten Německo Oblečení Ochrana zvířat Oliver Lane Olomouc Open Society Foundations Orbán OSN Ostrava Otevřený dopis Otčina Oznámení Papež František Patrik Vondrák PayPal Paříž PEGIDA Pevnost Evropa Phalanx Europa Philippe Conrad Philippe Vardon Plzeň Pocta Vennerovi Podpora útulku Podpořte Pohřeb Poitiers Pokrytectví Politická korektnost Politické procesy Polska Niepodległa Polsko Polémia Potravinová sbírka Pozvánka Praha Projev Projevy Proti Velké Výměně Proč bojujeme První Máj pseudointelektuálové Psí útulek Publikace Písek Přednáška Přednášky Překlad překlady Převzato Přistěhovalectví Rakousko Rape RapeGang RealEurope Reconquista Reemigrace Renaud Camus Report Reportáž Ricardo Duchesne RightOn Rotherham Rovnostářství Rozhovor Rusko Salah Abdeslam Sametový podvod Samuraj Západu Saúdská Arábie Sbírka Sellner Setkání Severní Čechy Slovensko Socialismus Solidarita Soros Spontánní demonstrace Spravedlnost Srbsko SSSR Stop Killing Farmers Středoevropan.cz Sv. Václav Svatý Václav Svoboda slova Svobodný vysílač Sýrie Terorismus The New Observer Thomayerova nemocnice Tibet Tomislav Sunic Tommy Robinson Tony Blair Totalitarismus Tradice Trump Turecko Tábor lidu Ukrajina umělecká fronta USA Vardon Vaše unie není naše Evropa Velká Británie Velká výměna Venner Video Viktor Orbán Vladimír Putin Vlámsko Voorpost Vyhlášení války Vyšehrad Vánoční 2016 Vánoční sbírka Vídeň Výzva VŠE West White Lives Matter Willinger Xenofilie Zahraniční politika Zeman Znásilnění Zsolt Semjén Zukunft Europa Zukunft Europa - bewegen und verändern! Zvířata Zvířecí útulek Sirius Ústí nad Labem Česká republika Články Ľudová strana Naše Slovensko Šinzó Abe Švédsko
Starší příspěvky:
Solidární leden Generace Identity

V tomto týdnu byla předána částka 8000,- Kč, vybraná v rámci Vánoční sbírky Generace Identity 2015 paní Čečrlové z Ústí nad...

Zavřít