Previous post
Next post

Musejí se vrátit – poznámky k repatriaci

Doktoři a inženýři

Na loďce sem, letadlem zpátky. Nejsme jako oni!

Autor: Daniel Friberg

Švédský statistický úřad (Statistika centralbyrån, SCB) nedávno vydal zprávu popisující demografické složení země pomocí vyčíslení podílu lidí narozených v cizině a dětí jednoho či obou rodičů v zahraničí.

Za nejzajímavější považuji následující výňatek:

„V roce 2015 bylo 17% obyvatelstva, čili téměř 1,7 milionu lidí, narozeno v zahraničí. V roce 1900 nedosahovalo toto číslo ani 1%. Do roku 1960 se podíl zvýšil na 4%, drtivou většinu z této skupiny však tvořili lidé narození v ostatních severských zemích. To platilo až do 80. let, v té době však začal prudký vzestup podílu lidí narozených mimo Evropu, kteří dnes tvoří polovinu lidí narozených v zahraničí. V roce 2015 pocházela ze severských zemí 2% obyvatel, 6% z jiné části Evropy, 9% mimo Evropu a 83% se narodilo ve Švédsku. […] V roce 2015 se také zvýšil podíl lidí narozených ve Švédsku, ale s jedním v zahraničí narozeným rodičem, na 7% a 5% lidí bylo narozeno ve Švédsku dvěma z ciziny pocházejícím rodičům. Lidé s jedním rodičem pocházejícím z jiné severské země tvoří velkou skupinu mezi lidmi s jedním zahraničním rodičem, zatímco naopak lidé s oběma rodiči z ostatních severských zemí tvoří nejmenší součást mezi lidmi s oběma rodiči narozenými v zahraničí, kde výrazně vedou lidé neevropského původu.“

Přeloženo do srozumitelného jazyka tato zpráva dokládá, že podíl švédského obyvatelstva s částečným nebo zcela imigrantským původem dosahoval loni až 29% (17% v zahraničí narozených + 5% narozených ve Švédsku s oběma rodiči z ciziny + 7% ve Švédsku narozených s jedním rodičem narozeným za hranicemi). V průběhu tří dekád tedy ne-Švédové nahradili takřka jednu třetinu švédského obyvatelstva.

„A co kdyby se nám povedlo zastavit imigraci?“ ptají se mnozí s nadějí, že by to jako mávnutím kouzelného proutku vyřešilo všechny naše problémy – tak tomu však rozhodně není. I kdybychom okamžitě a neprodyšně uzavřeli naše hranice, nízká porodnost Švédek v kombinaci s výrazně vyšší porodností imigrantů by vedla během několika málo desetiletí k takřka úplnému nahrazení etnických Švédů ne-Švédy.

Humánní program repatriace

Levice – a ještě častěji „konzervativní“ liberálové – ráda kritikům imigrace namítá, že jakýmsi záhadným způsobem s nesmírným počtem imigrantů, kteří už v naší zemi jsou, není možné nic udělat a že kritici imigrace by se jednoduše měli smířit s novou realitou a přijmout multikulturalismus i zničení vlastní kultury.

Proti podobnému smýšlení se ostře ohrazuji a namísto toho navrhuji snadné řešení: bylo-li možné politickou vůli současnou situaci způsobit, musí být stejně tak možné ji projevem politické vůle zvrátit. Humánní repatriační program lze vytvořit kolem následujících pěti ústředních bodů:

  1. Přezkum azylových práv nedávno příchozích. Ze všech kategorií imigrantů lze nejsnáze repatriovat ty nedávné příchozí, kteří se dosud nestali občany. Jejich žádosti o azyl by měly být znovu přezkoumány – a jelikož drtivá většina z nich není dostatečně opodstatněná, jejich povolení k pobytu je třeba vzít zpět. Hrstce těch s řádnými důvody pro udělení azylu bychom měli dát dočasné povolení k pobytu podléhající pravidelnému přezkumu a hodnocení. Do této skupiny dnes spadá hodně přes půl milionu lidí.
  2. Celý náš sociální systém je třeba od základu zreformovat a přizpůsobit jej více podle modelů ze zemí, kde funguje lépe – jako třeba Maďarsko. Takovéto reformy by odstranily většinu faktorů táhnoucích neevropské imigranty do Švédska a nemalá část z těch, kteří už v zemi jsou, by se sbalila a zkusila štěstí jinde, jelikož by odpadly ekonomické pobídky, které je prve přilákaly.
  3. Nulová tolerance ke zločinu. Imigrantům bez občanství budou zrušena povolení k pobytu a tím pádem je za jakýkoliv spáchaný zločin čeká deportace. Imigrantům s občanstvím by pak mělo být při spáchání vážného zločinu odebráno. Protože velká část z nich má občanství dvojí, nebyl by to pro ně větší problém.
  4. Pobídky. Zavedení programu pozitivních pobídek pro ty obyvatele Švédska cizího původu, aby se vrátili do svých vlastí nebo sousedních zemí s podobnou kulturou. Jedním z opatření by mohla být jednorázová dávka – „přesidlovací platba“ – pro navracející se, kteří by se ale zároveň museli smluvně zavázat, že už se podle dánského modelu do Švédska ani do Evropy nikdy nevrátí. Vzhledem k nesmírným nákladům spojených s procesem přijímání žadatelů o azyl i prostředků nutných na doživotní podporu pro nezaměstnané imigranty by tyto dávky mohly být i velmi štědré bez negativního dopadu na státní pokladnu. Ostatně vezmeme-li v potaz katastrofické sociální dopady imigrace, klidně bychom případné dočasné hospodářské těžkosti mohli označit za rozumnou cenu. Navíc by štědrý přesidlovací poplatek mohl pomoci příznivěji celému plánu naklonit dotčené země původu.
  5. Dvoustranné dohody. Čtyři výše popsané body by měly jít ruku v ruce s dohodami uzavíranými s domovskými zeměmi imigrantů i dalšími zeměmi v daných regionech. Vyhlídky na úspěšné dojednání takovýchto smluv jsou dosti vysoké: zaprvé dnes dochází k poskytování švédské zahraniční pomoci podle podmínek diktovaných příjemci – absurdní situace, kterou se má Švédská agentura pro koordinaci mezinárodního rozvoje (SIDA) ještě tu drzost před veřejností chlubit. Dávno nastal čas rozdělovat zahraniční rozvojovou pomoc dle našich podmínek, nikoliv přání obdarovávaných. Do podmínek bychom pak mohli a měli zahrnout požadavek, že adresáti pomoci musejí být v příhodném momentě také ochotni přijmout zpět své krajany – jelikož lidé s „dočasným pobytem“ ve Švédsku napínají kapacitu našeho sociálního systému na maximum. Náklady na zahraniční pomoc budou podstatně nižší než živit tyto lidi u nás – tím spíš, že občanské a sociální náklady lze finančně vyčíslit jen stěží.

Závěrem

Repatriace není nehumánní, nemožná ani nežádoucí – právě naopak: je humánní, možná a nezbytná. Navíc jde o naprosto logický krok následující po zastavení přílivové vlny nových migrantů. Jestliže chce post-brexitová EU projevit vážný zájem stát se o něco funkčnější politickou entitou, která požívá v očích občanů alespoň jakési legitimity, nemá jinou možnost: otázka repatriace musí přijít na řadu co možná nejdříve.

Tobias Hübinette

„Švéd“ Tobias Hübinette (vl. jménem Lee Sam-dol) snící o „zániku bílé rasy v krvi a utrpení“.

Jedním z nemnoha lidí ve Švédsku, kteří se ke zprávě SCB vyjádřili, je společník George Sorose a někdejší násilný anarchista Tobias Hübinette (proslulý svým barvitým a bohatým trestním rejstříkem i nepokrytě vyjadřovaným přáním vidět „zánik bílé rasy v krvi a utrpení“). Dokument považuje za „ohavný“ – nikoliv však kvůli poznatkům v něm obsaženým, ale samotnému faktu jeho vzniku. (A dost možná také proto, že nahrazování Švédů ekonomickými migranty z Třetího světa probíhá na jeho vkus příliš pomalu.) „Řešení“ problémů jejich ignorací a zamlčováním samozřejmě je osvědčenou marxistickou tradicí sahající až do sovětské éry, švédskou a evropskou demografickou krizi to však nevyřeší. Debatu o debatě a diskusích na téma „rasismu“ či „hodnot“ musí urychleně nahradit konkrétní politické kroky.

Má-li mít Evropa – nebo i jen Evropská unie – budoucnost, musíme skoncovat s dětinskostí a započít s debatou o kontrolované repatriaci většiny našich „nově příchozích.“ Skutečně ohavnou se situace stane teprve tehdy, když budou švédští a evropští politici i nadále strkat hlavu do písku před očividnými skutečnostmi.

Úvaha Daniela Friberga They Have To Go Back — Reflections on Repatriation vyšla na stránkách Right On 3. července 2016.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Literatura:

Více informací na facebooku nebo mailu

Video:
Facebook:

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#803) Some of the aliases you requested do not exist: GeneraceIdentity
Type: OAuthException
Code: 803
Please refer to our Error Message Reference.
17. listopad 17th July Berlin 28. říjen Acta non verba Adam Berčík AfD Afghánistán Akce Aktivismus Alain de Benoist Alexander Markovics Alpy Alternative Right Ambasáda JAR Americké volby Amerika.org Angela Merkelová AntiEU Antifa Antiliberalismus Antirasismus Arktos Arnaud Delrieux Assad Astraea Autonomní sociální centrum Klinika Barevné revoluce Belgie Beo.sk Berlín Blokace Blokáda Blokády Bojkot Brady Breitbart Brett Stevens Brexit Britská ambasáda Brittany Pettibone Brno Brusel Budapešť Calais Camus Casuals against Terrorism Celoevropská demonstrace Cenzura Charlottesville Christopher Gérard Clinton Col de l'Échelle Council of European Canadians Counter-Currents Czexit Daniel Friberg David Černý Defend Defend Europ Defend Europe Defend Europe - Mission Alps Demo Demo Berlin Demokracie Demonstrace Deutschland Diskuze Dominique Venner Donald Trump Donate Dánsko Délský potapěč EFSK Ekologie Ekonomika Ekonomismus Enric Ravello Barber Erdogan Ernst Jünger Etnomasochismus Etnopluralismus EU Europe Evropa Evropská fronta solidarity pro Kosovo Evropská unie Evropské hnutí Facebook FB Feminismus Fenek Solère Fidesz Flamberg Flandry Fortress Europe Francie Free speach Free speach is not a crime Free speech Free Tommy Front National Funeral Generace Generace Identity Generace Identity - Jižní Čechy Generace Identity - Severní Čechy Generace Identity - Západní Čechy Generace Identity Brno Generace Identity – Východ Generace Solidarity Generation Identity Generation Identity Ireland George Soros Global Independent Analytics Glosa Glosy Grafika Great Br Great Britain GRECE Guillaume Faye Génération Identitaire Génération Solidaire Górny Śląsk Halle Hands off Syria Herman Hillary Historie Hodina Země Holandsko Homosexualita Horní Slezsko Hungary Husa na provázku Hyde Park IBÖ Idea Identita Identity camp Identitární centrum Identitární kemp Identitás Generáció Identitářství Identitäre Bewegung Deutschland Identitäre Bewegung Österreich Ideozločin Imigrace Imperialismus Institut Iliade Ireland Irsko Irák Islamizace Evropy Islám Itálie Izrael Jakub Svoboda Jan Palach Japonsko JAR Jared Taylor Jean-David Cattin Jean-Yves Le Gallou Jean Raspail Jemen Jižní Čechy Julian Langness Justice pour Phillipe Kai Murros Kapitalismus Katehon Katolicismus Kniha Kolonialismus konference Kontrakultur Halle Konzervatismus KosMet Kosovo Kosovo je Srbsko Kriminalita imigrantů Kultura Kulturní dědictví Kulturní marxismus Křesťanství Ladislav Havlíček Lauren Southern Letní univerzita Levice LGBT Liberalismus Lidl Liga Severu Links Lázně Kyselka Manuel Ochsenreiter Marian Kotleba Martin Sellner Marxismus Matteo Salvini Maďarsko Mems Memy Metapolitika Metochije Michel Houellebecq Mikuláš Mise Alpy Mladí Vlastenci Mobilizace Moderní „umění“ Molenbeek Morava Multikulturalismus Móda NATO Naše násilí Naše vlast Nebudeme dále ustupovat Neoliberalismus Neomarxi Neomarxismus New European Conservative NGO Nova Europa Nová pravice NPD Národní demokracie Nürnberger Nachrichten Německo Oblečení Ochrana zvířat Oliver Lane Olomouc Open Society Foundations Orbán OSN Ostrava Otevřený dopis Otčina Oznámení Papež František Patrik Vondrák PayPal Paříž PEGIDA Pevnost Evropa Phalanx Europa Philippe Conrad Philippe Vardon Plzeň Pocta Vennerovi Podpora útulku Podpořte Pohřeb Poitiers Pokrytectví Politická korektnost Politické procesy Polska Niepodległa Polsko Polémia Potravinová sbírka Pozvánka Praha Projev Projevy Protest Proti perzekuci vlastenců a cenzuře Proti Velké Výměně Proč bojujeme První Máj pseudointelektuálové Psí útulek Publikace Písek Přednáška Přednášky Překlad překlady Převzato Přistěhovalectví Rakousko Rape RapeGang RealEurope Reconquista Reemigrace Renaud Camus Report Reportáž Ricardo Duchesne RightOn Rotherham Rovnostářství Rozhovor Rusko Salah Abdeslam Sametový podvod Samuraj Západu Saúdská Arábie Sbírka Sellner Setkání Severní Čechy Slovensko Socialismus Solidarita Soros Spontánní demonstrace Spravedlnost Srbsko SSSR Stop Killing Farmers Střední Evropa Středoevropan.cz Sv. Václav Svatý Václav Svoboda Svoboda slova Svobodný vysílač Sýrie Terorismus The New Observer Thomayerova nemocnice Tibet Tomislav Sunic Tommy Robinso Tommy Robinson Tony Blair Totalitarismus Tradice Trump Turecko Tábor lidu UK Ukrajina umělecká fronta USA Vardon vaše násilí Vaše unie není naše Evropa Velká Británie Velká výměna Venner Video Viktor Orbán Vladimír Putin Vlámsko Voorpost Vyhlášení války Vyšehrad Vánoční 2016 Vánoční sbírka Vídeň Výzva VŠE West White Lives Matter Willinger Xenofilie YouTube Zahraniční politika Za skutečnou evropskou kulturu Zeman Znásilnění Zsolt Semjén Zuckerberg Zukunft Europa Zukunft Europa - bewegen und verändern! Zvířata Zvířecí útulek Sirius Éire Ústí nad Labem Česká republika Články Ľudová strana Naše Slovensko Šinzó Abe Švédsko
Starší příspěvky:
Brexit. A co dál?

Čtvrtek 23. června se stal historickým datem. Britští občané v referendu projevili zdravý rozum a odvahu, když se přes nesčetná varování,...

Zavřít