Liberální média mají ruce od krve – část 2.

Alfahír Daniel Friberg

„Skutečná pravice musí vyrvat média a kulturní instituce ze spárů radikální levice a liberálů.“ Daniel Friberg

Autor: Daniel Friberg

Namísto sebelítosti bychom měli na stávající hrozby Evropě hledět jako na dobrodružství, příležitost projevit hrdinství a možnost podílet se na utváření dějin. Měli bychom našim lidem dodávat víru, aby se na současnou situaci dívali jako na šanci udělat se svými životy něco důležitého.

Dokončení rozhovoru s Danielem Fribergem pro maďarský Alfahír z 29. dubna 2016. První část naleznete zde.

Pojďme na chvíli mluvit o budoucnosti. Ve své knize píšete, že skutečně úspěšná politická změna není představitelná bez předchozí proměny smyšlení lidí a společnosti. Jak toho v praxi dosáhnout?

Tvrdou prací, která si žádá spousty času a trpělivosti Taky bychom měli chápat základy metapolitiky. Z popisovaných podmínek metapolitiky je tou nejdůležitější nabytí vlivu nad tokem informací – médii. To platí pro všechny jejich formy: tisk, televizi, rozhlas i internet.


Skutečná pravice musí vyrvat média a kulturní instituce ze spárů radikální levice a liberálů. Levice si jejich význam uvědomila velice rychle a její lidé vynaložili spoustu energie na to stát se novináři a zaujmout významné pozice v institucích utvářejících veřejné mínění. Třeba ve Švédsku vyšla řada novinářů z prostředí radikální levice, někteří dokonce z extrémistického antifašistického hnutí.

Měli bychom udělat totéž – ostatně už jsme s tím začali. Vy v Alfahír, my na RightOn.net nebo skandinávský think-tank Motpol.nu (což není typický zpravodajský server, zaměřuje se především na teoretický a ideologický materiál). Pomáhají i alternativní švédské zpravodajské servery, o kterých jsem mluvil před chvílí. V posledních letech se jim daří konkurovat i těm největším mainstreamovým mediálním institucím. Zatímco alternativní média zažívají prudký růst, liberálně-levicový mainstream se potýká se ztrátou čtenářů i důvěryhodnosti. Několik levicových listů už zkrachovalo a velice se těším, až je ty zbývající budou následovat, což ostatně při rozhovorech rád opakuji i jejich novinářům. (smích)

Jak jste řekl, je to běh na dlouhou trať vyžadující hodně trpělivosti. Hodně lidí se však s ohledem na vážnost krize západní společnosti domnívá, že je pět minut dvanáct. Máme podle vás dost času?

Rozhodně, a přestože v mnoha ohledech hodiny skutečně ukazují za pět minut dvanáct, boj teprve začíná. Evropané otevírají oči a větší část bitvy dosud leží před námi. I když události postupují rychleji než kdykoliv předtím, stále máme na řádnou přípravu mnoho let.

Na proměnu naší kultury nebudeme potřebovat tolik času jako levice. Té to trvalo 40-50 let, protože její ideologie je zvrácená, šílená a vychází ze zcela mylných předpokladů ohledně lidské přirozenosti. Aby lidé přijali její nesmysly, musela vynaložit spoustu úsilí na propagandu a vymývání mozků.

Naše ideje jsou oproti tomu realistické, přirozené a v souladu s instinkty, chováním i každodenními zkušenostmi normálních lidí. Proto nám bude stačit podstatně méně času – možná jen pět nebo deset let – na to vrátit obecné smýšlení zpět k normálu a tradičním hodnotám.

Čtenost skandinávských pravicových médií se posledních pět let zvýšila asi o 500%, což je vynikající výsledek – a jejich pokrok navíc nijak nezpomaluje. Za pět let se toho může stát spousta: dojde-li k dalším deseti incidentům podobným událostem v Kolíně, lidé mohou velice rychle obrátit. Tragické události přímo spojené či vyvolané migrační krizí jako teroristické útoky, rozsáhlé sexuální násilí, zločin, chaos, a „no-go“ zóny Evropany velice rychle otřesou a ukáží jim, co se opravdu odehrává.

V podstatě jsme se dostali do situace, kdy už lidi nemusíme přesvědčovat o škodlivosti imigrace – většině je to naprosto jasné. Naším úkolem tedy teď bude, aby si uvědomili, že nic není ztraceno – musíme jim vdechnout naději a vybudit je k činu. O to jsem se snažil i ve své nejnovější knize Skutečná pravice se vrací.

Nakonec z tohoto boje samozřejmě vyjdeme vítězně. Otázkou však zůstává, kolik dalších obětí z řad Evropanů si to vyžádá, kolik jich bude muset zemřít, než zreformujeme společnosti evropských do bezpečnější a tradičnější podoby z časů před masovou imigrací. Naším hlavním cílem tedy není „pouze“ konečné vítězství, ale také co nejrychlejší získání politického vlivu, abychom co možná nejvíce snížili počet obětí zločinnosti migrantů, jako jsou vraždy, znásilnění či terorismus.

Za určitý problém mnoha kritiků imigrace považuji přílišné soustředění na negativa, jako třeba statistiky o zločinnosti Neevropanů. Přemíra informací tohoto typu vyvolává u našich lidí apatii, demoralizaci a pasivitu. Místo toho bychom se měli pokoušet změnit jejich smýšlení a vyvolat v nich novou naději, jak se o to snažím v poslední kapitole své knihy.

Namísto sebelítosti bychom měli na stávající hrozby Evropě hledět jako na dobrodružství, příležitost projevit hrdinství a možnost podílet se na utváření dějin. Měli bychom našim lidem dodávat víru, aby se na současnou situaci dívali jako na šanci udělat se svými životy něco důležitého. Třeba lidé narození v 50. letech minulého století tuto možnost nedostali, mohli ovlivnit jen velice málo. My dnes ale máme příležitost podílet se na utváření samotné budoucnosti Evropy, což pokládám za nesmírnou výsadu.

Přesuňme se k další nesnadné otázce. Co s imigranty druhé a třetí generace, kteří se nedokázali – nebo nechtěli – integrovat do evropských společností? Jen těžko je můžeme poslat domů, když se narodili tady. Jak lze podle váš vyřešit tento problém?

S tím se setkávám docela často, jde totiž o jeden z nejoblíbenějších protiargumentů levice na kritiku imigrace a multikulturalismu: „S imigranty, kteří už tady jsou, stejně nemůžete nic udělat, tak nemá smysl plýtvat úsilím na marné pokusy.“ Vidím jednoduché řešení: s politickou mocí v našich rukou bude velice snadné zavést mírumilovný a humánní program reemigrace.

Nejsnadnější by byla repatriace nových příchozích a migrantů, kteří dosud občanství nedostali. Musí dojít k novému prošetření jejich žádostí o azyl, a jelikož v podstatě u nikoho z nich není nárok opodstatněný, platnost jejich víz by byla ukončena. Zbývající hrstce s relevantními důvody bychom pak mohli udělit dočasná víza podléhající každoročnímu přešetření a obnovení.

Následně by mělo dojít k revizi celého systému sociálního zabezpečení po maďarském vzoru. Tím odpadne většina „pull“ faktorů, které do Švédska neevropské ekonomické migranty táhnou, a velká část z nich odejde pryč, jelikož k nám přišli právě za vidinou těchto sociálních dávek. Rozhodně se do Švédska nevydali kvůli příjemnému počasí. (smích)

Zatřetí musíme zavést politiku nulové tolerance ke zločinu: pokud spáchá imigrant bez občanství zločin, musí být automaticky deportován. Měla by být také otevřena možnost odebrat v případě spáchání těžkých zločinů občanství – tím spíš, že mnoho imigrantů má dvojí občanství.

Začtvrté bychom mohli zavést program pozitivních pobídek pro imigranty, aby se odstěhovali zpět do své domoviny nebo sousedních zemí v oblasti svého původů – např. v podobě jednorázové peněžní dávky ve výši 10 000 euro pro ty, kdo podepíší závazek odejít a nikdy se do Švédska nevrátit. Ruku v ruce s tím by šly dohody uzavírané s vládami v jejich domovských zemích či regionu, kterým bychom nabídli finanční pobídky, aby tyto lidi přijaly. I vyplácení takto štědrých dotací by bylo mnohem výhodnější než jejich další setrvání ve Švédsku.

A co s těmi, kteří by se v klidu podvolit těmto opatřením odmítli a bouřili by se? Nemohlo by to podle vás vést až k občanské válce?

Ideálním scénářem by pochopitelně bylo převzetí politické moci stranami odhodlanými zavést výše popsaná opatření k reemigraci. Upřímně doufám, že k něčemu takovému dojde během následujícího desetiletí. Jinak se krize dále prohloubí, a klidně může vyeskalovat až v občanskou válku. Už dnes ostatně vidíme některé náznaky tohoto vývoje, jako Kolín nebo Brusel – které ovšem blednou v porovnání s tím, co nás může čekat v budoucnu.

Část imigrantů už se ostatně na takovýto střet připravuje. Usilují o jeho vyvolání, protože jej chápou jako součást svaté povinnosti vést džihád za dobytí a islamizaci Evropy. Na ozbrojený střet pak jsou tito lidé samozřejmě připraveni mnohem lépe než většina městských, zženštilých Západoevropanů oslabených desetiletími liberální kultury.

Nezapomínejme ale na lidi žijící na švédském venkově: ti jsou mnohem tvrdší. Mají legálně držené lovecké zbraně, které umějí používat. Tito naši lidé by v případném konfliktu o hlavu převyšovali imigranty, kteří žijí ve velkoměstských ghettech, jsou zvyklí dostávat všechno zadarmo, berou drogy a tráví dny hraním videoher a drobnou kriminalitou. Někteří „drsňáci z ghetta“ sice mají schovaných pár nelegálně držených pistolí, ale příliš s nimi neumějí zacházet. Více než skutečné válečníky připomínají stereotypní černošské gangstery z rapových videí.

V náš prospěch by hrálo i vědomí boje za vlastní domov, kontinent a celou civilizaci. Přestože se mezi imigranty najdou náboženským fanatismem pohánění džihádisté, většina z nich bojuje za lepší život (v nejhrubším materiálním slova smyslu). To nám v případě násilného střetu dává převahu, přestože bychom se něčemu takovému samozřejmě měli chtít za každou cenu vyhnout.

Budoucnost ale není pevně vytesána do kamene a my máme šanci její podobu ovlivnit. Naše činy v následujících měsících a letech rozhodnou o osudu nejen Švédska, ale také celé Evropy. Osobně jsem dosti optimistický.

Rozhovor s Danielem Fribergem A mainstream média kezéhez vér tapad vyšel na maďarských stránkách Alfahír 29. dubna 2016. Anglická verze The Liberal Media Has Blood on Its Hands – Part II vyšla na stránkách RightOn 7. května 2016.

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Literatura:

Více informací na facebooku nebo mailu

Video:
Facebook:

1 hour ago

Generace Identity
View on Facebook

23 hours ago

Generace Identity

+++ Defend Europe – Mise Alpy: První část mise skončila, ale monitorování hranic pokračuje +++
(CZ/FR/EN/DE/IT/HU/DK/GR)

🇨🇿 První část akce Defend Europe – Mise Alpy, která začala v sobotu 21. dubna ráno, skončila. Monitorování hranic ale bude pokračovat za účasti několika týmů.

Od počátku mise Generace Identity nasadila značné zdroje, aby zabránila vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie. Dohled na hraniční přechody, blokování přístupových míst, ovládání země i vzduchu (drony, helikoptérami): nelegální vstup do země se stal nemožným.

První část mise byla úspěšná. Ukázali jsme, že pokud existuje vůle, je možné zabránit nelegálním imigrantům narušovat francouzské hranice. Jestli to zvládlo udělat sto mladých lidí, tak to zvládne i vláda! Vyzýváme všechny, kteří podporují naši akci, aby mobilizovali sdílením na sociálních sítích nebo finančním přispěním na adrese generationidentitaire.org/support/

Generace Identity požaduje definitivní zastavení proudu nelegálních imigrantů přicházejících do Francie a Evropy a jejich remigraci do domovských zemí a definitivní zablokování přístupu přes Col de l’Échelle.

TOTO JE NÁŠ DOMOV!

Finanční podporu můžete zaslat také na náš transparetní účet: 2701254651 / 2010 zpráva pro příjemce: Alpy

(Všechny vybrané peníze budou následně využity k podpoře této akce)

***

🇲🇫 Grâce à Génération Identitaire, aucun migrant clandestin n’a réussi à s’introduire en France par le Col de l’Échelle dans les Hautes-Alpes aujourd’hui !

La mission Alpes de « Defend Europe », organisée par Génération Identitaire a débuté ce samedi 21 avril. Une centaine de militants ont pris position à la frontière au niveau du col de l’Échelle, dans les hautes-Alpes, afin de stopper l’arrivée des migrants clandestins.

Au terme d’une première journée de mission où les militants de Génération Identitaire ont surveillé cette zone, appuyé par des moyens aériens (drones, etc), le Col de l’Échelle est désormais protégé. Aucun migrant clandestin n’a réussi à s’introduire en France aujourd’hui !

La mission "Defend Europe" se poursuit. Cette nuit, des équipes de militants de Génération Identitaire vont continuer à surveiller cette route afin d’empêcher toute infiltration nocturne de migrants clandestins qui essayeraient de rentrer de force dans notre pays.

Soutenez-nous sur generationidentitaire.org/soute

***

🇬🇧 Thanks to Generation Identity, no illegal migrant has managed to enter France via the Col de l’Échelle in the Alps today!

The "Defend Europe" Alps mission, organised by Generation Identity, started on Saturday 21st April. Close to a hundred activists have taken positions at the border at the Col de l’Échelle, in the Alps, in order to stop the flow of illegal migrants.

At the end of a first day of mission where the activists of Generation Identity monitored this zone, supported by air means (drones, etc). The Col de l’Échelle is now secured. Not a single illegal migrant has managed to get into France today!

The "Defend Europe" mission is continuing. Tonight, teams of Generation Identity activists will continue to patrol this road in order to prevent any night infiltration of illegal migrants who would try to force their way into our country.

Support us on generationidentitaire.org/supp…/

***

🇮🇹 Grazie a Generazione Identitaria nessun immigrato irregolare è riuscito a superare il confine italo-francese attraverso il Colle della Scala sulle Alpi oggi!

Defend Europe – Missione Alpi, organizzata da Generazione Identitaria, è iniziata il 21 Aprile. Quasi cento attivisti si sono posizionati sul confine del Colle della Scala, sulle Alpi, in modo da fermare il flusso di migranti illegali.

Al termine del primo giorno della missione -in cui gli attivisti hanno monitorato questa zona, grazie anche al supporto aereo (droni, ecc.)- il passo è finalmente sicuro. Neanche un immigrato irregolare ha superato il confine italo-francese oggi.

La missione Defend Europe sta proseguendo. Stanotte i team di Generazione Identitaria continueranno a controllare il valico in modo da evitare qualunque attraversata nottura di migranti irregolari che tenterebbero di superare illegalmente il confine.

Sostienici su generationidentitaire.org/supp…/

***

🇩🇪 Dank der Identitären Bewegung konnte heute kein illegaler Eindringling über die Col de l’Échelle-Passage in den Alpen nach Frankreich gelangen!

Die "Defend Europe-Alps"-Mission, organisiert von der Identitären Bewegung, begann am 21. April. Beinahe 100 Aktivisten bezogen an der Grenze am Col de l’Échelle in den Alpen Stellung, um den Zustrom illegaler Eindringlinge zu verhindern.

Am Ende des ersten Tages der Mission, in der Identitäre die Col de l’Échelle mithilfe von Drohnen in der Luft bewachten, kann positive Bilanz gezogen werden. Der Grenzübergang ist gesichert: Kein einziger illegaler Eindringling konnte heute nach Frankreich gelangen!

Die Defend Europe-Mission geht weiter. In der kommenden Nacht werden Aktivisten damit fortfahren, die Passage zu überwachen und nächtliches Eindringen zu verhindern.

Unterstützt unsere Arbeit auf generationidentitaire.org/supp…/

***

🇪🇦 Gracias a Generación Identitaria, ningún inmigrante ilegal ha intentado entrar en Francia por la Col de l’Échelle hoy!

La misión Alpes “Defend Europe” organizada por Generación Identitaria, empieza el sábado 21 de abril. Cerca de cien activistas toman posiciones en la frontera en Col de l’Échelle, en los Alpes, con órdenes de parar el flujo de inmigrantes ilegales.

Al final del primer día de misión donde los activistas de Generación Identitaria patruyan, apoyados por medios aéreos (drones, etc) la Col de l’Échelle es ahora segura. Ningún inmigrante ilegal ha intentado entrar en Francia hoy!

La misión “Defend Europe” continua. Esta noche, equipos de Generación Identitaria continuarán patrullando esta ruta con órdenes de prevenir cualquier infiltración o inmigrantes ilegales que quieran forzar su camino para entrar

Apóyanos en generationidentitaire.org/supp…/

***

🇭🇺 Köszönhetően a nemzetközi Identitás Generáció Mozgalomnak, egy illegális határátlépés sem történt ma Franciaországba a Col de l’Échelle-n keresztül.

A „Defend Europe” Alpok nevű akciót április 21-én indította a nemzetközi Identitás Generáció mozgalom. Közel száz aktivista áll jelenleg a határ mentén, hogy megállítsa a migrációs nyomást.
Már az akció első napja után ki lehet jelenteni, hogy Col de l’Échelle hágó biztosítva van. A mai napon ott senki sem lépte át illegálisan Franciaország határát.
A „Defend Europe” küldetése tovább folytatódik. Ma este is, az aktivisták tovább folytatják majd a terület ellenőrzését, hogy továbbra se lehessen önkényesen és ellenőrizetlenül átlépni a határon.

Támogass minket! generationidentitaire.org/supp…/

***

🇩🇰 Takket være Generation Identitær er det ikke lykkedes for nogle illegale migranter, at komme ind i Frankrig via Col de l’Échelle i alperne i dag.

Defend Europe – Alpemissionen begyndte lørdag d. 21. april. Omkring 100 aktivister har taget plads ved grænsen ved Col e l’Échelle i alperne, for at stoppe strømmen af illegale migranter.

Efter den første dag, hvor aktivisterne fra Generation Identitær har overvåget området med støtte fra luften i form af helikoptere og droner, er zonen nu sikret. Ikke en eneste illegal migrant kom ind i Frankrig i dag.

Defend Europe-missionen fortsætter. I aften vil hold af Generation Identitær aktivister fortsat patruljere vejene, for at forhindre at illegale migranter sniger sig ind i landet i ly af mørket,

Støt os på: generationidentitaire.org/supp…/

***

🇬🇷 Χάρη στην "Γενιά Ταυτοτιστών", κανένας παράνομος μετανάστης δεν κατάφερε να εισέλθει σήμερα στη Γαλλία, μέσω του περάσματος "Col de l’Échelle" στις Άλπεις.

Η αποστολή "Defend Europe", η οποία διοργανώνεται από την "Γενιά Ταυτοτιστών" ξεκίνησε το Σάββατο 21 Απριλίου. Περίπου εκατό ακτιβιστές έχουν λάβει θέσεις στα σύνορα Γαλλίας- Ιταλίας, συγκεκριμένα στο πέρασμα "Col de l’Échelle" στις Άλπεις, προκειμένου να σταματήσουν τη ροή παράνομων μεταναστών.

Ακτιβιστές της "Γενιάς Ταυτοτιστών" παρακολουθούν πλέον αυτή τη ζώνη, υποστηριζόμενοι από χερσαία αλλά και εναέρια μέσα, κάνοντας το "Col de l’Échelle" ξανά ασφαλές. Από εχθές 21 Απριλιού μέχρι και τώρα, ούτε ένας παράνομος μετανάστης δεν μπόρεσε να εισέλθει παράνομα στη Γαλλία!

Η αποστολή "Defend Europe" θα συνεχίστεί. Οι ομάδες ακτιβιστών της "Generation Identity" θα συνεχίσουν να περιπολούν τα σύνορα για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νυχτερινή διέλευση παράνομων μεταναστών.

Στηρίξτε και εσείς το έργο μας στο generationidentitaire.org/supp…/ See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Generace Identity

+++ Defend Europe – Mise Alpy: Generace Identity brání vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie! +++

Mise Defend Europe – Alpy, která začala již v sobotu 21. dubna a je organizovaná Generací Identity, stále pokračuje. Pro zajištění kontinuity naší činnosti bude zajištěna 24hodinová hlídka. Týmy aktivistů Generace Identity budou i nadále blokovat tok nelegálních imigrantů, kteří přicházejí přes Col de l’Échelle v Alpách.

Od počátku mise Generace Identity nasadila značné zdroje, aby zabránila vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie. Dohled na hraniční přechody, blokování přístupových míst, ovládání země i vzduchu (drony, helikoptérou, …): nelegální vstup do země se stal nemožným.

Vyzýváme všechny, kteří schvalují naši akci, aby zmobilizovali a pomohli finančními prostředky k prodloužení operace, která stojí 1200 euro na den.

Generace Identity požaduje definitivní zastavení nelegálních přistěhovalců přicházejících do Francie a Evropy, remigraci všech nelegálních přistěhovalců do jejich domovských zemí a definitivní blokádu Col de l’Échelle.

TOTO JE NÁŠ DOMOV!

Podpořte akce na generationidentitaire.org/support/ See MoreSee Less

View on Facebook

17. listopad 17th July Berlin 28. říjen Acta non verba Adam Berčík AfD Afghánistán Akce Aktivismus Alain de Benoist Alexander Markovics Alpy Alternative Right Ambasáda JAR Americké volby Amerika.org Angela Merkelová AntiEU Antifa Antiliberalismus Antirasismus Arktos Arnaud Delrieux Assad Astraea Autonomní sociální centrum Klinika Barevné revoluce Belgie Beo.sk Berlín Blokace Blokáda Blokády Bojkot Brady Breitbart Brett Stevens Brexit Brittany Pettibone Brno Brusel Budapešť Calais Camus Casuals against Terrorism Celoevropská demonstrace Charlottesville Christopher Gérard Clinton Col de l'Échelle Council of European Canadians Counter-Currents Czexit Daniel Friberg David Černý Defend Defend Europ Defend Europe Defend Europe - Mission Alps Demo Demo Berlin Demokracie Demonstrace Deutschland Diskuze Dominique Venner Donald Trump Donate Dánsko Délský potapěč EFSK Ekologie Ekonomika Ekonomismus Enric Ravello Barber Erdogan Ernst Jünger Etnomasochismus Etnopluralismus EU Europe Evropa Evropská fronta solidarity pro Kosovo Evropská unie Evropské hnutí Feminismus Fenek Solère Fidesz Flamberg Flandry Fortress Europe Francie Front National Funeral Generace Generace Identity Generace Identity - Jižní Čechy Generace Identity - Severní Čechy Generace Identity - Západní Čechy Generace Identity – Východ Generace Solidarity Generation Identity George Soros Global Independent Analytics Glosa Glosy Grafika Great Britain GRECE Guillaume Faye Génération Identitaire Génération Solidaire Górny Śląsk Halle Hands off Syria Herman Hillary Historie Hodina Země Holandsko Homosexualita Horní Slezsko Hungary Hyde Park IBÖ Idea Identita Identity camp Identitární centrum Identitární kemp Identitás Generáció Identitářství Identitäre Bewegung Deutschland Identitäre Bewegung Österreich Ideozločin Imigrace Imperialismus Institut Iliade Irák Islamizace Evropy Islám Itálie Izrael Jakub Svoboda Jan Palach Japonsko JAR Jared Taylor Jean-David Cattin Jean-Yves Le Gallou Jean Raspail Jemen Jižní Čechy Julian Langness Justice pour Phillipe Kai Murros Kapitalismus Katehon Katolicismus Kniha Kolonialismus konference Kontrakultur Halle Konzervatismus KosMet Kosovo Kosovo je Srbsko Kriminalita imigrantů Kultura Kulturní dědictví Kulturní marxismus Křesťanství Ladislav Havlíček Lauren Southern Letní univerzita Levice LGBT Liberalismus Lidl Liga Severu Links Lázně Kyselka Manuel Ochsenreiter Marian Kotleba Martin Sellner Marxismus Matteo Salvini Maďarsko Mems Memy Metapolitika Metochije Michel Houellebecq Mikuláš Mise Alpy Mobilizace Moderní „umění“ Molenbeek Multikulturalismus Móda NATO Naše vlast Nebudeme dále ustupovat Neoliberalismus Neomarxi Neomarxismus New European Conservative NGO Nova Europa Nová pravice NPD Národní demokracie Nürnberger Nachrichten Německo Oblečení Ochrana zvířat Oliver Lane Olomouc Open Society Foundations Orbán OSN Ostrava Otevřený dopis Otčina Oznámení Papež František Patrik Vondrák PayPal Paříž PEGIDA Pevnost Evropa Phalanx Europa Philippe Conrad Philippe Vardon Plzeň Pocta Vennerovi Podpora útulku Podpořte Pohřeb Poitiers Pokrytectví Politická korektnost Politické procesy Polska Niepodległa Polsko Polémia Potravinová sbírka Pozvánka Praha Projev Projevy Proti Velké Výměně Proč bojujeme První Máj pseudointelektuálové Psí útulek Publikace Písek Přednáška Přednášky Překlad překlady Převzato Přistěhovalectví Rakousko Rape RapeGang RealEurope Reconquista Reemigrace Renaud Camus Report Reportáž Ricardo Duchesne RightOn Rotherham Rovnostářství Rozhovor Rusko Salah Abdeslam Sametový podvod Samuraj Západu Saúdská Arábie Sbírka Sellner Setkání Severní Čechy Slovensko Socialismus Solidarita Soros Spontánní demonstrace Spravedlnost Srbsko SSSR Stop Killing Farmers Středoevropan.cz Sv. Václav Svatý Václav Svoboda slova Svobodný vysílač Sýrie Terorismus The New Observer Thomayerova nemocnice Tibet Tomislav Sunic Tommy Robinson Tony Blair Totalitarismus Tradice Trump Turecko Tábor lidu Ukrajina umělecká fronta USA Vardon Vaše unie není naše Evropa Velká Británie Velká výměna Venner Video Viktor Orbán Vladimír Putin Vlámsko Voorpost Vyhlášení války Vyšehrad Vánoční 2016 Vánoční sbírka Vídeň Výzva VŠE West White Lives Matter Willinger Xenofilie Zahraniční politika Zeman Znásilnění Zsolt Semjén Zukunft Europa Zukunft Europa - bewegen und verändern! Zvířata Zvířecí útulek Sirius Ústí nad Labem Česká republika Články Ľudová strana Naše Slovensko Šinzó Abe Švédsko
Starší příspěvky:
Pocta Dominique Vennerovi

Autor: Guillaume Faye Sebevražda Dominique Vennera dne 21. května v katedrále Notre Dame. Marine Le Pen se tomuto gestu procitnutí...

Zavřít