Ani levice, ani pravice. Identita!

Identitářství - syntéza je potřebná.

Identitářství – syntéza je potřebná.

Jako identitáři odmítáme být zařazováni na pravici či levici politického spektra. Toto dělení považujeme za zavádějící a dávno překonané. Odmítáme dogma tvrdící, že ruku v ruce s podporou tradičních hodnot, jako jsou láska k vlasti, odvaha, čest, věrnost blízkým i sobě samému či podpora tradiční rodině musí jít liberální postoj a zbožštění globálního volného trhu v oblasti ekonomické.

Na druhou stranu odmítáme i opačná klišé, podle nichž se sociální a ekologické cítění nebo kritika negativních dopadů globalizace musí snoubit s hodnotovým liberalismem spojeným s multikulturalismem, univerzalistickou ideologií lidských práv a politickou korektností.

Identitářství je syntézou, která čerpá z různých názorových proudů řazených těmi, kdo mají potřebu škatulkovat, jak napravo, tak nalevo. Jsme důslední antiliberálové a to jak v oblasti hodnot, tak v oblasti hospodářství.


Je nám bytostně cizí idea moderní společnosti tvořené abstraktními jedinci bez původu, jejíž jediným pojítkem jsou ekonomické vztahy, respektive snaha těchto atomizovaných jedinců o zajištění optimálních osobních a ekonomických podmínek. Odmítáme myšlenku, že obecné blaho je pouhou výslednicí interakcí působení individuálních nabídek a poptávek. Nesouhlasíme s ideou „konce dějin“, „posledního člověka“ a stále neomezeného růstu. Dobře totiž víme, že žádný strom neroste do oblak a zdroje nejsou nevyčerpatelné, víme také, že kvalita je více než kvantita.

Člověk se vyvíjel ve spolupracujících skupinách sjednocených na základě společného původu a kultury a jedině v takových podmínkách se může jednotlivec cítit svobodný a v bezpečí. Liberalismus ve snaze „osvobodit“ člověka vytrhl jedince z přirozených vazeb, tedy z rodiny, místní komunity, cechu, národa či civilizace. Tím jej neosvobodil, ale vystavil daleko větším nebezpečím a tlakům. Raný socialismus či dělnické hnutí byly z tohoto pohledu logickou a oprávněnou reakcí, bohužel následně sešly na marxistické scestí a vyústily v jedny z nejhorších diktatur. Nejúčinnější lék proti nemoci způsobené liberalismem vidíme v návratu ke komunitám zakořeněným ve vlastním svébytném kulturním a geografickém prostoru sdílejícím společné hodnoty.

Jsme demokraté a troufáme si tvrdit, že naše chápání pojmu demokracie je mnohem blíže jeho původnímu významu, než u všech těch, kteří v současnosti o demokracii halasně mluví a za jediné správné demokraty se považují. Naše pojetí demokracie je blízké původnímu, starořeckému konceptu vlády démů či podobným principům obsaženým v tradicích starých Slovanů či Germánů, naopak se vzdaluje současné liberální demokracii.

Jsme pro takové pojetí demokracie, v níž je blaho komunity vyšší hodnotou, než osobní užitek jednotlivce, kdy povinnosti a závazky k celku jsou více než mantra „všeobecných lidských práv“, kde je občanství aktivním postojem, a není redukováno pouze na účast ve volbách jednou za čtyři roky.

Jak již bylo uvedeno výše, v oblasti hodnot je možno nás označit za konzervativce. Ne však v tom smyslu, že bychom se stavili proti jakýmkoliv změnám či přirozenému pokroku a lpěli na všem minulém. Bytí konzervativcem chápeme podobně, jak to vyjádřil jeden z předních představitelů německé konzervativní revoluce, Arthur Moeller van den Bruck. Býti konzervativcem pro nás znamená žít z toho, co je věčné. V době, kdy ve světě převládají z našeho pohledu nízké hodnoty, se i my cítíme konzervativními revolucionáři.

Někteří mohou namítat, že být zároveň konzervativní a revoluční nelze. Opak je však pravdou. Jak upozornil například významný italský tradicionalistický myslitel Julius Evola, slovo revoluce se dnes užívá nepřesně. V původním smyslu znamená pohyb, vracející se zpět k výchozímu bodu. Pojem, který bývá, ne zcela přesně používán ve smyslu násilného převrácení režimu může také znamenat spíše nenásilné převrácení panujících hodnot nebo návrat k původním, věčně panujícím principům. Takto chápeme pojem revoluce my. V době, kdy převládají nám odporné a námi nenáviděné hodnoty navíc vidíme jako jediné řešení, jak z tohoto stavu jejich odmítnutí a návrat k „našim“ hodnotám a principům.

Pokud nějaký myšlenkový proud ovlivnil vznik a vývoj nejvýznamněji, je to zejména takzvaná Nová pravice. Tato myšlenková škola vznikla koncem 60. let ve Francii pod názvem G.R.E.C.E a následně se rozvinula i v dalších zemích především západní Evropy. Jako Novou pravici jej začali označovat média až zhruba deset let po jeho vzniku. Podobně jako nejznámější představitel této školy idejí, Alain de Benoist vidíme jako největší hrozbu současnosti postupné mizení rozmanitosti světa, nivelizaci národů a redukci všech kultur na amorfní světovou civilizaci. Za skutečný poklad světa naopak považujeme rozmanitost, které rovnostářství ničí. Není totiž důležité pouze respektovat ostatní, ale zejména bránit vlastní dědictví a vládnout si v souladu s vlastní přirozeností!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Video
Facebook

❗ Pět let od obsazení mešity v Poitiers ❗
Dnes je tomu 5 let, co se začal psát příběh fenoménu s názvem Géneration Identitaire. Přesně 20. října 2012 došlo k obsazení střechy mešity v Poitiers, na které aktivisté nově vzniknuvšího hnutí vyvěsili transparenty "Výstavba mešit, imigrace - referendum!" Géneration identitaire" a "732", symbolizující 1280 výročí od památné bitvy, při které francká armáda vedená králem Karlem Martelem porazila dvacetitisícové vojsko arabského chalífátu a odvrátila hrozbu invaze muslimů na náš kontinent. Právě na místě, kde probíhala tato bitva dnes stojí jedna z více než dvou a půl tisíce mešit na území Francie. Hnutí tak o sobě dalo touto akcí světu vědět, že s mladou generací Evropanů vládnoucí garnitura musí počítat jako hlasem vzdoru, který bude burácet na obranu našich tradic, za naši budoucnost. Po tomto činu, o kterém informovala mnohá francouzská i světová média došlo k postupné expanzi hnutí se symbolem lambdy do Německa, Rakouska, Itálie a České republiky... do roka od akce v Poitiers.

Pokud ani tobě není lhostejná budoucnost naší vlasti a máš chuť se přidat do řad lidí, kteří sdílí stejné principy, kontaktuj nás a na příští akci nám můžeš stát bok po boku.
►www.generace-identity.cz
►generaceidentity@gmail.cz
Generace Identity Severní Čechy
Generace Identity Jižní Čechy
Generace Identity Západní Čechy
Generace Identity Brno
Generace Identity Ostrava
Generace Identity-Východ
... See MoreSee Less

View on Facebook

++Naše prohlášení k parlamentním volbám 2017++

Opakovaně jsme uvedli, že je nám velmi vzdáleno liberální pojetí demokracie, podle kterého se má politická aktivita občana omezit pouze na volební účast jednou za čtyři roky. Navzdory tomu, že se domníváme, že mnohem důležitější, je dlouhodobý občanský aktivismus a metapolitický a kulturní boj o jednotlivá srdce a mysli, vyzýváme naše příznivce, aby šli k nadcházejícím parlamentním volbám a volili tam subjekty či kroužkovali jednotlivce, kteří zastávají postoje blízké názorům identitárního hnutí. Na rozdíl od kamarádů z Rakouska, Německa či Francie máme situaci o něco těžší v tom, že zde nemáme jednu velkou pro-národní stranu, ale scéna je značně rozdrobená a některé projekty působí poněkud bizarním dojmem. Přesto jsou zde strany a osobnosti, které zastávají rozumné postoje a nadřazují národní zájem nad neexistující univerzální lidská práva, hájí tradiční rodinu, odmítají falešné rovnostářské teorie a multikulturalismus, netrpí nenávistí vůči vlastní kultuře a národu, dokáží odlišit Evropu od EU a nemají žádné škraloupy z minulosti. Výsledky voleb v řadě evropských zemí jasně napovídají, že identitární myšlenky nabývají na síle. Důkazem toho je vzrůstající hysterie našich nepřátel.
Ukažme, že čerstvý vítr začíná vát i u nás.
... See MoreSee Less

View on Facebook

++Rakouská mládež volí vlastenecky++

Analýza voleb ukazuje, že většina voličů mladších 30 let se v Rakousku jasně rozhodla pro vlastenectví. FPÖ (Svobodní) i ÖVP (Lidovci) v předvolební kampani slíbili změnu v azylové a přistěhovalecké politice. Obě strany Rakušanům slíbily zastavení nezákonné masové migrace a zajištění státních hranic.
Volby sice dopadly tímto dobrým výsledkem, nicméně i nadále budeme sledovat počínání obou stran a kontrolovat, zda-li své sliby plní.

Sledujte naše rakouské kolegy na jejich stránce Identitäre Bewegung Österreich
... See MoreSee Less

View on Facebook
17. listopad 17th July Berlin 28. říjen Acta non verba Adam Berčík AfD Afghánistán Akce Aktivismus Alain de Benoist Alexander Markovics Alternative Right Americké volby Amerika.org Angela Merkelová AntiEU Antifa Antiliberalismus Antirasismus Arktos Arnaud Delrieux Astraea Autonomní sociální centrum Klinika Barevné revoluce Belgie Beo.sk Berlín Blokace Blokáda Blokády Bojkot Brady Breitbart Brett Stevens Brexit Brno Brusel Budapešť Calais Camus Casuals against Terrorism Celoevropská demonstrace Charlottesville Christopher Gérard Clinton Council of European Canadians Counter-Currents Czexit Daniel Friberg David Černý Defend Europ Defend Europe Demo Demo Berlin Demokracie Demonstrace Diskuze Dominique Venner Donald Trump Donate Dánsko EFSK Ekologie Ekonomika Ekonomismus Enric Ravello Barber Erdogan Ernst Jünger Etnomasochismus Etnopluralismus EU Europe Evropa Evropská fronta solidarity pro Kosovo Evropská unie Evropské hnutí Feminismus Fenek Solère Fidesz Flandry Fortress Europe Francie Front National Funeral Generace Generace Identity Generace Identity - Jižní Čechy Generace Identity - Severní Čechy Generace Identity - Západní Čechy Generace Identity – Východ Generace Solidarity George Soros Global Independent Analytics Glosa Glosy Grafika GRECE Guillaume Faye Génération Identitaire Génération Solidaire Górny Śląsk Herman Hillary Historie Hodina Země Holandsko Homosexualita Horní Slezsko Hungary IBÖ Idea Identita Identity camp Identitární kemp Identitás Generáció Identitářství Identitäre Bewegung Deutschland Identitäre Bewegung Österreich Ideozločin Imigrace Imperialismus Institut Iliade Irák Islamizace Evropy Islám Itálie Izrael Jakub Svoboda Jan Palach Japonsko Jared Taylor Jean-David Cattin Jean-Yves Le Gallou Jean Raspail Jemen Jižní Čechy Julian Langness Justice pour Phillipe Kai Murros Kapitalismus Katehon Katolicismus Kniha Kolonialismus konference Konzervatismus KosMet Kosovo Kosovo je Srbsko Kriminalita imigrantů Kultura Kulturní dědictví Kulturní marxismus Křesťanství Ladislav Havlíček Lauren Southern Letní univerzita Levice LGBT Liberalismus Lidl Liga Severu Links Lázně Kyselka Manuel Ochsenreiter Marian Kotleba Martin Sellner Marxismus Matteo Salvini Maďarsko Mems Memy Metapolitika Metochije Michel Houellebecq Mikuláš Mobilizace Moderní „umění“ Molenbeek Multikulturalismus Móda NATO Naše vlast Nebudeme dále ustupovat Neoliberalismus Neomarxi Neomarxismus New European Conservative NGO Nova Europa Nová pravice NPD Národní demokracie Nürnberger Nachrichten Německo Oblečení Ochrana zvířat Oliver Lane Olomouc Open Society Foundations Orbán OSN Ostrava Otevřený dopis Otčina Oznámení Papež František Patrik Vondrák PayPal Paříž PEGIDA Pevnost Evropa Phalanx Europa Philippe Conrad Philippe Vardon Plzeň Pocta Vennerovi Podpora útulku Podpořte Pohřeb Pokrytectví Politická korektnost Politické procesy Polska Niepodległa Polsko Polémia Potravinová sbírka Pozvánka Praha Projev Projevy Proti Velké Výměně Proč bojujeme První Máj pseudointelektuálové Psí útulek Publikace Písek Přednáška Přednášky Překlad překlady Převzato Přistěhovalectví Rakousko Rape RapeGang RealEurope Reconquista Reemigrace Renaud Camus Report Reportáž Ricardo Duchesne RightOn Rotherham Rovnostářství Rozhovor Rusko Salah Abdeslam Sametový podvod Samuraj Západu Saúdská Arábie Sbírka Setkání Severní Čechy Slovensko Socialismus Solidarita Soros Spontánní demonstrace Spravedlnost Srbsko SSSR Středoevropan.cz Sv. Václav Svatý Václav Svoboda slova Svobodný vysílač Sýrie Terorismus The New Observer Thomayerova nemocnice Tibet Tomislav Sunic Tony Blair Tradice Trump Turecko Tábor lidu Ukrajina umělecká fronta USA Vardon Vaše unie není naše Evropa Velká Británie Velká výměna Venner Video Viktor Orbán Vladimír Putin Vlámsko Voorpost Vyhlášení války Vyšehrad Vánoční 2016 Vánoční sbírka Vídeň Výzva VŠE Willinger Xenofilie Zahraniční politika Zeman Znásilnění Zsolt Semjén Zukunft Europa Zukunft Europa - bewegen und verändern! Zvířata Zvířecí útulek Sirius Ústí nad Labem Česká republika Články Ľudová strana Naše Slovensko Šinzó Abe Švédsko
Starší příspěvky:
Jak uzavřená elita stvořila Evropskou unii, aby tak nastolila kurz ke světové vládě

Autor: Prof. Alan Sked S tím, jak debata před blížícím se referendem o setrvání v EU nabírá otáčky, by možná nebylo od...

Zavřít