Akcí k zajištění budoucnosti rakouské identity

IBO - Identitäre Bewegung Österreich

IBO – Identitäre Bewegung Österreich

Autor: John Lambton

Chceme být hnutím, které zastupuje zájmy většiny rakouského obyvatelstva a zájmy etnických Rakušanů. V širším měřítku také chceme bránit zájmy všech Evropanů. V prostředí Evropy 21. století pokládám existenci takových organizací hájících etnokulturní identitu své země – jako je ta naše – za velice důležitou. Kromě nás nikdo takový není.

Rozhovor s Alexanderem Markovicsem se uskutečnil v září 2015.


John Lambton: Pověz nám něco málo o identitárním hnutí a svém působení v jeho řadách.

Alexander Markovics: Jmenuji se Alexander Markovics, je mi 24 let a studuji politologii a historii na Vídeňské univerzitě. V roce 2012 jsem založil rakouské identitární hnutí a naše skupina byla první podobnou v celém Německu a Rakousku. Generace identity klade důraz na obranu naší kulturní identity – tedy etnicity na jedné a kultury na straně druhé. Jsme pevně přesvědčeni, že ji ohrožuje politika tzv. „Velké výměny“ – tedy současného neustálého snižování podílu (i počtu) etnických Evropanů a setrvalého nárůstu imigrace. Po završení tohoto procesu nezbydou v Rakousku žádní Rakušané a v Evropě Evropané. To samozřejmě odmítáme a chceme tomu zabránit. Naší zbraní je občanská neposlušnost, tedy pořádání demonstrací. Také provádíme přímé akce jako bylo obsazení vídeňského sídla Agentury Evropské unie pro základní práva nebo blokáda rakouské dálnice A4 za účelem zastavení masové imigrace prostřednictvím azylového systému. Identitární hnutí považujeme za hnutí odporu; hnutí nenásilného odporu proti politice masové imigrace.

JL: Vnímáš GI spíš jako skupinu usilující především o navýšení povědomí společnosti o určitých problémech nebo o aktivní společenskou změnu, a čím lze podle tebe nejlépe vybudit Evropany, aby se vzepřeli vládnoucímu multikulturnímu ideálu?

AM: Společenské povědomí a změnu samotnou od sebe podle mě nejde snadno oddělit. Než něco změníte, musíte o tom nejprve vědět. Naším prvním cílem coby politické skupiny je rozšířit mezi lidmi povědomí o „Velké výměně,“ selhání multikulturalismu, platného azylového systému a také islamizaci. Následně chceme, aby lidé znali naše cíle a programové návrhy. Plánujeme naše akce a prohlášení tak, abychom dostali jisté otázky do centra pozornosti. Nedávno jsme spustili kampaň „Zajistěme hranice, zajistěme budoucnost,“ která spočívá v posílení vlastenecké solidarity mezi Rakušany, aby se dokázali postavit proti zřizování azylových center ve vesničkách s méně než 200 obyvateli, kam rakouská vláda posílá někdy i tři stovky žadatelů o azyl. Snažíme se v odporu proti této vládní politice spojit lidi v dotčených obcích i celé zemi. Pokoušíme se jim ukázat, že s tím skutečně mají možnost něco udělat, většina z nich totiž propadla apatii. Domnívají se, že se situací už se nedá nic dělat – a to musíme změnit. Začít se dá akty občanské neposlušnosti: obstrukcemi budování uprchlických center nebo blokádou k nim vedoucích cest či zařízení samotných. Jelikož vláda to odmítá udělat, lidé také mohou sami vztyčit hraniční zábrany. O to nám v posledku jde: vytvořit proti této protinárodní vládě vlasteneckou občanskou společnost.

JL: Chcete přísnější imigrační pravidla nebo dokonce úplné ukončení imigrace. Co bys ale řekl o menšinách, které už v evropských zemích žijí?

AM: Pokud máš na mysli historické evropské menšiny, tak my identitáři věříme v etnopluralismus, tedy že národu přísluší jeho země a v případě jistých menšin – jako jsou třeba Slováci a Chorvati v Burgenlandu nebo Slovinci v Korutanech – chápeme jako naši povinnost coby většinového obyvatelstva zachovat i jejich identitu, protože třeba Chorvati byli odjakživa součástí našeho státu i staré Rakouské říše. Patří tedy k Rakousku a nepotřebujeme je „předělávat“ na Rakušany – spíše jim chceme umožnit zachovat si jedinečnou identitu coby Chorvaté a Slovinci v rámci Rakouska.

JL: Spousta lidí prosazuje tezi, že bychom neměli vnímat barvu, pohlaví nebo sexuální orientaci. Jak bys je přesvědčil změnit postoj?

AM: Podobně jako při nedávném rozhovoru s vysoce postaveným lidovcem (ÖVP), který skutečně podporuje masovou imigraci. Řekl jsem mu: „Pojď se mnou do 10. vídeňského obvodu (Favoriten)“ – v ulici Quellenstraße tam žije asi 70% imigrantů – „pojďme se tam pozdě večer projít, pak se na situaci v Rakousku budeš dívat úplně jinak.“ Nedokázal mi to nijak vyvrátit ani kontrovat, protože mu bylo jasné, že když tam přijde ve svém obleku, nejspíš ho okradnou nebo napadnou. To je podle mého soudu nejúčinnější argument k přesvědčení levičáků a liberálů po celé Evropě. Vezměte je do imigrantské čtvrti nebo je přesvědčte jít do „no-go zóny“ a potom myslím své vnímání imigrační politiky úplně promění. A když ne, budete mít alespoň jistotu, že nenávidí své kořeny, národ i vlastní zemi a další pokusy otevřít jim oči postrádají smysl.

JL: Západní společnosti podle všeho snáze skousávají politické organizace neevropských skupin, jako třeba muslimská sdružení v Rakousku atp. Běžně narazíme na hnutí zastupující různé náboženské či etnické menšiny. Snažíte se stát něčím podobným? V Americe například funguje NAACP. Chcete být svým způsobem skupinou na ochranu práv etnických Evropanů?

AM: Početné organizace stavící se za práva menšin v Evropě i Americe nepovažuji za projev otevřenosti nebo tolerance, ale spíše za následek desetiletí indoktrinace nenávistí k vlastnímu. Tak tomu je v USA i západní Evropě a proto vidíme v Rakousku i Německu tolik aktivistů, kteří vítají „uprchlíky.“ Ale ano, skutečně chceme být hnutím, které zastupuje zájmy většiny rakouského obyvatelstva a zájmy etnických Rakušanů. V širším měřítku také chceme bránit zájmy všech Evropanů. V prostředí Evropy 21. století pokládám existenci takových organizací hájících etno-kulturní identitu své země – jako je ta naše – za velice důležitou. Kromě nás nikdo takový není.

JL: Hodně krajně pravicových hnutí mluví o „genocidě bělochů“ – nebo jak jsi říkal „Velké výměně“ – a viní z poklesu počtu původních Evropanů imigraci. Není ale skutečným problémem nízká porodnost v evropských zemích, tedy jednoduše fakt, že Evropané nemají dost dětí? Myslíš, že japonské upřednostňování automatizace namísto imigrace může být praktickou ekonomickou alternativou? Co je podle tebe nejlepším protiargumentem obhajoby imigrace z ekonomických pozic?

AM: Myslím, že máš naprostou pravdu. Podle mě není na místě mluvit o genocidě, protože opatření v Rakousku i dalších evropských zemích rakouští, němečtí nebo francouzští politici nejen že snášejí, ale často dokonce vítají. Takže se nejedná o nějakou genocidu prováděnou zvenčí cizí mocností na podmaněném obyvatelstvu, ale spíš o sebevraždu na kolektivní úrovni, kterou považuji za následek indoktrinace sebenenávistí, jíž jsme svědky. Jak vidíme v Japonsku, Číně i jinde, problémem není stagnující či klesající počet obyvatelstva jako takový. Něco jiného však samozřejmě je, když tento vývoj vede k postupnému vymizení celé populace. Pokud se zamyslíme nad imigrační krizí v Evropě a jejími ideologickými kořeny, nesmíme přehlížet ani pro kapitalismus typickou víru či dokonce kult trvalého hospodářského růstu, neoddělitelné od politiky Velké výměny. Chcete-li zastavit Velkou výměnu, musíte také přestat pracovat s logikou trvalého růstu.

Musíte se zamyslet nad odlišnou podobou ekonomiky, což považuji za další krok následující po uzavření evropských hranic. Teprve potom se dá začít provádět taková politika, která pozvedne vlastenecké cítění i evropskou porodnost. Musíme se odvrátit od této náboženské víry v nepřetržitý růst a uvědomit si, že naše planeta má omezené zdroje, Evropa také – a s omezenými zdroji nelze růst donekonečna. Takže je třeba dobře hospodařit s danými prostředky a uznat limity možností růstu. Jestliže vaše společnost dlouhodobě spotřebovává více zboží a zdrojů, než jich dokáže vyprodukovat, měli byste takový systém přehodnotit a změnit. Nekonečný globální růst nakonec povede až ke zničení našich ekonomik, ekologickým katastrofám a přelidnění, což považuji za velice vážná ohrožení Evropy.

JL: Ruský filozof a někdejší poradce prezidenta Putina Alexander Dugin bývá označován za jednu z inspirací identitárního hnutí. Kteří myslitelé a díla nejvíce ovlivnily tebe osobně i celé hnutí?

AM: Jak už jsi zmínil, Duginovy myšlenky, vyjádřené mj. v jeho nejnovější knížce Čtvrtá politická teorie, jsou pro nás dosti důležité, jelikož se zabývá kritikou konceptu lidských práv nebo filozofickými koncepty „my“ a „cizí.“ Co se týče identitárních autorů a těch, kteří na hnutí měli zásadní vliv, na prvním místě musím zmínit Alaina de Benoista, pomyslnou „hlavu“ evropské Nové pravice. Za jednoho z největších současných myslitelů ale skutečně pokládám už zmíněného Dugina. Mimo nich nesmím zapomenout ani na další postavu francouzské Nové pravice Guillaume Fayeho. Dále bych zájemcům doporučil současné německé autory sdružené kolem novin Sezession jako Götz Kubitschek a Martin Lichtmesz, jejichž myšlenky jsou v našem hnutí velice vlivné. Když se podíváme trochu zpět, nepochybně bychom neměli opominout německou konzervativní revoluci, z níž můžeme čerpat inspiraci pro budoucí politickou ideologii evropskou oproštěnou od tří hlavních moderních politických směrů: liberalismu, komunismu i fašismu.

JL: Poslední otázka. Co znamená tradiční Rakousko pro tebe osobně?

AM: Rakousko je pro mě zemí, která se na jedné straně vždy snaží uchovávat své kořeny, ale zároveň udržuje pevné vztahy se svými evropskými sousedy – a samozřejmě s Německem. Pochopitelně se nedá sepsat seznam „vlastností tradičního Rakušana,“ protože u identity je nejdůležitější zachovat určité jádro. To se sice může časem proměňovat, musí se tak ale dít přirozeně. Takže tradiční Rakušan nemusí být nasoukaný do lederhosen a rakouské děvče do dirndlu. Jakkoliv k tradičnímu Rakousku tyto věci patří, důležitější je zachování naší kultury a tradic jako takových. Pro nás Vídeňáky jsou to třeba vídeňské písničky, některé i z 15. nebo 16. století, či náš dialekt. V Rakousku dosud máme spoustu místních odlišností a dialektů, každý region má jisté svébytné prvky, a tak nemůžeme mluvit o jediném tradičním Rakousku, ale mnoha tradicích, z nichž se Rakousko skládá. Obecně ale je tradičním Rakušanem člověk, který braní svou zemi, identitu, a také hledí do budoucnosti tím, že svou identitu coby zastaralou nezahazuje, ale pečuje o ni.

Rozhovor s Alexandrem Markovicsem Taking Action to Preserve the Future of Austrian Identity vyšel na stránkách RightOn 22. listopadu 2015.

1 komentář
  • Jan Čáka napsal:

    Výborný článek.Je dobře že to stále více lidí chápe.Kolik lidí hlasovalo pro Hofera je toho důkazem.Ty prezidentské volby byly nakonec stejně zfalšované.Musí se bojovat ze zdola drobnými akcemi a šíření nacionálního povědomí.Pozdě ale přece si to začínáme uvědomovat.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Literatura:

Více informací na facebooku nebo mailu

Video:
Facebook:

59 minutes ago

Generace Identity
View on Facebook

23 hours ago

Generace Identity

+++ Defend Europe – Mise Alpy: První část mise skončila, ale monitorování hranic pokračuje +++
(CZ/FR/EN/DE/IT/HU/DK/GR)

🇨🇿 První část akce Defend Europe – Mise Alpy, která začala v sobotu 21. dubna ráno, skončila. Monitorování hranic ale bude pokračovat za účasti několika týmů.

Od počátku mise Generace Identity nasadila značné zdroje, aby zabránila vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie. Dohled na hraniční přechody, blokování přístupových míst, ovládání země i vzduchu (drony, helikoptérami): nelegální vstup do země se stal nemožným.

První část mise byla úspěšná. Ukázali jsme, že pokud existuje vůle, je možné zabránit nelegálním imigrantům narušovat francouzské hranice. Jestli to zvládlo udělat sto mladých lidí, tak to zvládne i vláda! Vyzýváme všechny, kteří podporují naši akci, aby mobilizovali sdílením na sociálních sítích nebo finančním přispěním na adrese generationidentitaire.org/support/

Generace Identity požaduje definitivní zastavení proudu nelegálních imigrantů přicházejících do Francie a Evropy a jejich remigraci do domovských zemí a definitivní zablokování přístupu přes Col de l’Échelle.

TOTO JE NÁŠ DOMOV!

Finanční podporu můžete zaslat také na náš transparetní účet: 2701254651 / 2010 zpráva pro příjemce: Alpy

(Všechny vybrané peníze budou následně využity k podpoře této akce)

***

🇲🇫 Grâce à Génération Identitaire, aucun migrant clandestin n’a réussi à s’introduire en France par le Col de l’Échelle dans les Hautes-Alpes aujourd’hui !

La mission Alpes de « Defend Europe », organisée par Génération Identitaire a débuté ce samedi 21 avril. Une centaine de militants ont pris position à la frontière au niveau du col de l’Échelle, dans les hautes-Alpes, afin de stopper l’arrivée des migrants clandestins.

Au terme d’une première journée de mission où les militants de Génération Identitaire ont surveillé cette zone, appuyé par des moyens aériens (drones, etc), le Col de l’Échelle est désormais protégé. Aucun migrant clandestin n’a réussi à s’introduire en France aujourd’hui !

La mission "Defend Europe" se poursuit. Cette nuit, des équipes de militants de Génération Identitaire vont continuer à surveiller cette route afin d’empêcher toute infiltration nocturne de migrants clandestins qui essayeraient de rentrer de force dans notre pays.

Soutenez-nous sur generationidentitaire.org/soute

***

🇬🇧 Thanks to Generation Identity, no illegal migrant has managed to enter France via the Col de l’Échelle in the Alps today!

The "Defend Europe" Alps mission, organised by Generation Identity, started on Saturday 21st April. Close to a hundred activists have taken positions at the border at the Col de l’Échelle, in the Alps, in order to stop the flow of illegal migrants.

At the end of a first day of mission where the activists of Generation Identity monitored this zone, supported by air means (drones, etc). The Col de l’Échelle is now secured. Not a single illegal migrant has managed to get into France today!

The "Defend Europe" mission is continuing. Tonight, teams of Generation Identity activists will continue to patrol this road in order to prevent any night infiltration of illegal migrants who would try to force their way into our country.

Support us on generationidentitaire.org/supp…/

***

🇮🇹 Grazie a Generazione Identitaria nessun immigrato irregolare è riuscito a superare il confine italo-francese attraverso il Colle della Scala sulle Alpi oggi!

Defend Europe – Missione Alpi, organizzata da Generazione Identitaria, è iniziata il 21 Aprile. Quasi cento attivisti si sono posizionati sul confine del Colle della Scala, sulle Alpi, in modo da fermare il flusso di migranti illegali.

Al termine del primo giorno della missione -in cui gli attivisti hanno monitorato questa zona, grazie anche al supporto aereo (droni, ecc.)- il passo è finalmente sicuro. Neanche un immigrato irregolare ha superato il confine italo-francese oggi.

La missione Defend Europe sta proseguendo. Stanotte i team di Generazione Identitaria continueranno a controllare il valico in modo da evitare qualunque attraversata nottura di migranti irregolari che tenterebbero di superare illegalmente il confine.

Sostienici su generationidentitaire.org/supp…/

***

🇩🇪 Dank der Identitären Bewegung konnte heute kein illegaler Eindringling über die Col de l’Échelle-Passage in den Alpen nach Frankreich gelangen!

Die "Defend Europe-Alps"-Mission, organisiert von der Identitären Bewegung, begann am 21. April. Beinahe 100 Aktivisten bezogen an der Grenze am Col de l’Échelle in den Alpen Stellung, um den Zustrom illegaler Eindringlinge zu verhindern.

Am Ende des ersten Tages der Mission, in der Identitäre die Col de l’Échelle mithilfe von Drohnen in der Luft bewachten, kann positive Bilanz gezogen werden. Der Grenzübergang ist gesichert: Kein einziger illegaler Eindringling konnte heute nach Frankreich gelangen!

Die Defend Europe-Mission geht weiter. In der kommenden Nacht werden Aktivisten damit fortfahren, die Passage zu überwachen und nächtliches Eindringen zu verhindern.

Unterstützt unsere Arbeit auf generationidentitaire.org/supp…/

***

🇪🇦 Gracias a Generación Identitaria, ningún inmigrante ilegal ha intentado entrar en Francia por la Col de l’Échelle hoy!

La misión Alpes “Defend Europe” organizada por Generación Identitaria, empieza el sábado 21 de abril. Cerca de cien activistas toman posiciones en la frontera en Col de l’Échelle, en los Alpes, con órdenes de parar el flujo de inmigrantes ilegales.

Al final del primer día de misión donde los activistas de Generación Identitaria patruyan, apoyados por medios aéreos (drones, etc) la Col de l’Échelle es ahora segura. Ningún inmigrante ilegal ha intentado entrar en Francia hoy!

La misión “Defend Europe” continua. Esta noche, equipos de Generación Identitaria continuarán patrullando esta ruta con órdenes de prevenir cualquier infiltración o inmigrantes ilegales que quieran forzar su camino para entrar

Apóyanos en generationidentitaire.org/supp…/

***

🇭🇺 Köszönhetően a nemzetközi Identitás Generáció Mozgalomnak, egy illegális határátlépés sem történt ma Franciaországba a Col de l’Échelle-n keresztül.

A „Defend Europe” Alpok nevű akciót április 21-én indította a nemzetközi Identitás Generáció mozgalom. Közel száz aktivista áll jelenleg a határ mentén, hogy megállítsa a migrációs nyomást.
Már az akció első napja után ki lehet jelenteni, hogy Col de l’Échelle hágó biztosítva van. A mai napon ott senki sem lépte át illegálisan Franciaország határát.
A „Defend Europe” küldetése tovább folytatódik. Ma este is, az aktivisták tovább folytatják majd a terület ellenőrzését, hogy továbbra se lehessen önkényesen és ellenőrizetlenül átlépni a határon.

Támogass minket! generationidentitaire.org/supp…/

***

🇩🇰 Takket være Generation Identitær er det ikke lykkedes for nogle illegale migranter, at komme ind i Frankrig via Col de l’Échelle i alperne i dag.

Defend Europe – Alpemissionen begyndte lørdag d. 21. april. Omkring 100 aktivister har taget plads ved grænsen ved Col e l’Échelle i alperne, for at stoppe strømmen af illegale migranter.

Efter den første dag, hvor aktivisterne fra Generation Identitær har overvåget området med støtte fra luften i form af helikoptere og droner, er zonen nu sikret. Ikke en eneste illegal migrant kom ind i Frankrig i dag.

Defend Europe-missionen fortsætter. I aften vil hold af Generation Identitær aktivister fortsat patruljere vejene, for at forhindre at illegale migranter sniger sig ind i landet i ly af mørket,

Støt os på: generationidentitaire.org/supp…/

***

🇬🇷 Χάρη στην "Γενιά Ταυτοτιστών", κανένας παράνομος μετανάστης δεν κατάφερε να εισέλθει σήμερα στη Γαλλία, μέσω του περάσματος "Col de l’Échelle" στις Άλπεις.

Η αποστολή "Defend Europe", η οποία διοργανώνεται από την "Γενιά Ταυτοτιστών" ξεκίνησε το Σάββατο 21 Απριλίου. Περίπου εκατό ακτιβιστές έχουν λάβει θέσεις στα σύνορα Γαλλίας- Ιταλίας, συγκεκριμένα στο πέρασμα "Col de l’Échelle" στις Άλπεις, προκειμένου να σταματήσουν τη ροή παράνομων μεταναστών.

Ακτιβιστές της "Γενιάς Ταυτοτιστών" παρακολουθούν πλέον αυτή τη ζώνη, υποστηριζόμενοι από χερσαία αλλά και εναέρια μέσα, κάνοντας το "Col de l’Échelle" ξανά ασφαλές. Από εχθές 21 Απριλιού μέχρι και τώρα, ούτε ένας παράνομος μετανάστης δεν μπόρεσε να εισέλθει παράνομα στη Γαλλία!

Η αποστολή "Defend Europe" θα συνεχίστεί. Οι ομάδες ακτιβιστών της "Generation Identity" θα συνεχίσουν να περιπολούν τα σύνορα για να αποτρέψουν οποιαδήποτε νυχτερινή διέλευση παράνομων μεταναστών.

Στηρίξτε και εσείς το έργο μας στο generationidentitaire.org/supp…/ See MoreSee Less

View on Facebook

1 day ago

Generace Identity

+++ Defend Europe – Mise Alpy: Generace Identity brání vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie! +++

Mise Defend Europe – Alpy, která začala již v sobotu 21. dubna a je organizovaná Generací Identity, stále pokračuje. Pro zajištění kontinuity naší činnosti bude zajištěna 24hodinová hlídka. Týmy aktivistů Generace Identity budou i nadále blokovat tok nelegálních imigrantů, kteří přicházejí přes Col de l’Échelle v Alpách.

Od počátku mise Generace Identity nasadila značné zdroje, aby zabránila vstupu nelegálních přistěhovalců do Francie. Dohled na hraniční přechody, blokování přístupových míst, ovládání země i vzduchu (drony, helikoptérou, …): nelegální vstup do země se stal nemožným.

Vyzýváme všechny, kteří schvalují naši akci, aby zmobilizovali a pomohli finančními prostředky k prodloužení operace, která stojí 1200 euro na den.

Generace Identity požaduje definitivní zastavení nelegálních přistěhovalců přicházejících do Francie a Evropy, remigraci všech nelegálních přistěhovalců do jejich domovských zemí a definitivní blokádu Col de l’Échelle.

TOTO JE NÁŠ DOMOV!

Podpořte akce na generationidentitaire.org/support/ See MoreSee Less

View on Facebook

17. listopad 17th July Berlin 28. říjen Acta non verba Adam Berčík AfD Afghánistán Akce Aktivismus Alain de Benoist Alexander Markovics Alpy Alternative Right Ambasáda JAR Americké volby Amerika.org Angela Merkelová AntiEU Antifa Antiliberalismus Antirasismus Arktos Arnaud Delrieux Assad Astraea Autonomní sociální centrum Klinika Barevné revoluce Belgie Beo.sk Berlín Blokace Blokáda Blokády Bojkot Brady Breitbart Brett Stevens Brexit Brittany Pettibone Brno Brusel Budapešť Calais Camus Casuals against Terrorism Celoevropská demonstrace Charlottesville Christopher Gérard Clinton Col de l'Échelle Council of European Canadians Counter-Currents Czexit Daniel Friberg David Černý Defend Defend Europ Defend Europe Defend Europe - Mission Alps Demo Demo Berlin Demokracie Demonstrace Deutschland Diskuze Dominique Venner Donald Trump Donate Dánsko Délský potapěč EFSK Ekologie Ekonomika Ekonomismus Enric Ravello Barber Erdogan Ernst Jünger Etnomasochismus Etnopluralismus EU Europe Evropa Evropská fronta solidarity pro Kosovo Evropská unie Evropské hnutí Feminismus Fenek Solère Fidesz Flamberg Flandry Fortress Europe Francie Front National Funeral Generace Generace Identity Generace Identity - Jižní Čechy Generace Identity - Severní Čechy Generace Identity - Západní Čechy Generace Identity – Východ Generace Solidarity Generation Identity George Soros Global Independent Analytics Glosa Glosy Grafika Great Britain GRECE Guillaume Faye Génération Identitaire Génération Solidaire Górny Śląsk Halle Hands off Syria Herman Hillary Historie Hodina Země Holandsko Homosexualita Horní Slezsko Hungary Hyde Park IBÖ Idea Identita Identity camp Identitární centrum Identitární kemp Identitás Generáció Identitářství Identitäre Bewegung Deutschland Identitäre Bewegung Österreich Ideozločin Imigrace Imperialismus Institut Iliade Irák Islamizace Evropy Islám Itálie Izrael Jakub Svoboda Jan Palach Japonsko JAR Jared Taylor Jean-David Cattin Jean-Yves Le Gallou Jean Raspail Jemen Jižní Čechy Julian Langness Justice pour Phillipe Kai Murros Kapitalismus Katehon Katolicismus Kniha Kolonialismus konference Kontrakultur Halle Konzervatismus KosMet Kosovo Kosovo je Srbsko Kriminalita imigrantů Kultura Kulturní dědictví Kulturní marxismus Křesťanství Ladislav Havlíček Lauren Southern Letní univerzita Levice LGBT Liberalismus Lidl Liga Severu Links Lázně Kyselka Manuel Ochsenreiter Marian Kotleba Martin Sellner Marxismus Matteo Salvini Maďarsko Mems Memy Metapolitika Metochije Michel Houellebecq Mikuláš Mise Alpy Mobilizace Moderní „umění“ Molenbeek Multikulturalismus Móda NATO Naše vlast Nebudeme dále ustupovat Neoliberalismus Neomarxi Neomarxismus New European Conservative NGO Nova Europa Nová pravice NPD Národní demokracie Nürnberger Nachrichten Německo Oblečení Ochrana zvířat Oliver Lane Olomouc Open Society Foundations Orbán OSN Ostrava Otevřený dopis Otčina Oznámení Papež František Patrik Vondrák PayPal Paříž PEGIDA Pevnost Evropa Phalanx Europa Philippe Conrad Philippe Vardon Plzeň Pocta Vennerovi Podpora útulku Podpořte Pohřeb Poitiers Pokrytectví Politická korektnost Politické procesy Polska Niepodległa Polsko Polémia Potravinová sbírka Pozvánka Praha Projev Projevy Proti Velké Výměně Proč bojujeme První Máj pseudointelektuálové Psí útulek Publikace Písek Přednáška Přednášky Překlad překlady Převzato Přistěhovalectví Rakousko Rape RapeGang RealEurope Reconquista Reemigrace Renaud Camus Report Reportáž Ricardo Duchesne RightOn Rotherham Rovnostářství Rozhovor Rusko Salah Abdeslam Sametový podvod Samuraj Západu Saúdská Arábie Sbírka Sellner Setkání Severní Čechy Slovensko Socialismus Solidarita Soros Spontánní demonstrace Spravedlnost Srbsko SSSR Stop Killing Farmers Středoevropan.cz Sv. Václav Svatý Václav Svoboda slova Svobodný vysílač Sýrie Terorismus The New Observer Thomayerova nemocnice Tibet Tomislav Sunic Tommy Robinson Tony Blair Totalitarismus Tradice Trump Turecko Tábor lidu Ukrajina umělecká fronta USA Vardon Vaše unie není naše Evropa Velká Británie Velká výměna Venner Video Viktor Orbán Vladimír Putin Vlámsko Voorpost Vyhlášení války Vyšehrad Vánoční 2016 Vánoční sbírka Vídeň Výzva VŠE West White Lives Matter Willinger Xenofilie Zahraniční politika Zeman Znásilnění Zsolt Semjén Zukunft Europa Zukunft Europa - bewegen und verändern! Zvířata Zvířecí útulek Sirius Ústí nad Labem Česká republika Články Ľudová strana Naše Slovensko Šinzó Abe Švédsko
Starší příspěvky:
Mediální překrucování ilegální imigrace

Autor: Guillaume Faye „Cílem humanitárního vydírání praktikovaného mediálními hlídači vládnoucí ideologie je s použitím výjimečných případů vzbudit lítost v srdcích lidí a...

Zavřít