Adam Berčík: „Nevidíme pozitiva multikulturalismu“

Dámy a pánové,

Název dnešní přednášky je Evropský multikulturalismus – existují alternativy? Jak je vám zřejmě jasné, dle našeho názoru alternativy k multikulturní Evropě existují a je pro nás žádoucí, aby byly uskutečňovány. V mém příspěvku se pokusím nastínit, jaká je naše, identitářská, vize uspořádání Evropy a jaké vidíme cesty k jejímu uskutečnění.

Multikulturalismus, tedy ideologie založená na domněnce, že kulturně i velmi odlišné skupiny mohou koexistovat vedle sebe při zachování rozdílnosti, dokonce tvrdí, že tyto rozdíly jsou celku ku prospěchu. Jaká je ale skutečnost? Multikulturalismus predikuje, že všechny zúčastněné skupiny jsou tolerantní vůči sobě navzájem a že respektují zákony hostitelské země a tudíž – protože multikulturalismus je evropský, či euro-americký fenomén – uznávají zásadu „moje svoboda končí tam, kde začíná svoboda toho druhého“. A právě tato domněnka je zásadní slabinou multikulturní ideologie.

Multikulturalismus ve své vysněné podobě je utopický. Je utopický a tudíž nedosažitelný, a jako každá utopická ideologie uváděná do praxe má tendenci se zvrhávat v tyranii a totalitu. Tyto tendence jsou tím zřetelnější, čím více celý koncept multikulturní společnosti selhává a čím více si to lidé uvědomují. Tyto skutečnosti se systém snaží potlačovat propagandou i represí, která je samozřejmě mířena proti původnímu evropskému obyvatelstvu.

Propaganda se pohybuje od střízlivých konstatování, že situace už je taková a nelze ji zvrátit – jak později vysvětlím, my se domníváme, že zvrátit jde – , přes podbízivé demagogie stylu „někdo nám musí vydělat na důchody“, které operují s teorií demografické krize, tedy doplňování úbytku autochtonního obyvatelstva imigranty, až po blouznivé teorie těch, kteří navzdory všem faktům stále věří v prospěšnost multikulturní společnosti a argumentují vzájemným obohacením zúčastněných skupin.

Podle podobného schématu jako propagandu lze rozdělit i zastánce multikulturní společnosti.

První skupina, to jsou lidé smíření se stávající situací, kteří doufají, že se nebude výrazně zhoršovat a částečně se překrývají se zastánci asimilace imigrantů. Vzhledem k tomu že nevidí – neodvažují se vidět – alternativy k multikulturalismu, argumentují stylem: „Prostě to tak je, smiřte se s tím a bude to snazší“.

Druhá skupina je typickým reprezentantem konzumní společnosti a zájmů nadnárodního kapitalismu. Tvrdí, že vymírání Evropy lze zastavit přílivem imigrantů, při čemž argumenty jsou převážně ekonomického rázu. Marx řekl, že imigrace je rezervní armádou kapitálu a přesně takto imigranty vidí i zástupci této skupiny – navzdory tomu, že jsou kapitalisté. Pochopitelně, kulturně a etnicky naprosto odlišní imigranti nemohou zamezit etnicko-kulturnímu zániku Evropy, naopak ho uspišují. Tvrzení, že nám přistěhovalci vydělají na důchody, má navíc další trhliny: jednak, v Evropě není nouze o pracovní místa, naopak zde scházejí – tudíž není potřeba, aby přicházeli další, navíc často nekvalifikovaní, pracovní síly. Zadruhé, velká část imigrantů nikdy v životě ekonomicky produktivní nebude, naopak jejich sociální podpora a následky kriminálního konání budou ještě více zatěžovat už tak napnutý sociální systém.

Co se týče třetí skupiny, nazvěme je třeba utopickými idealisty, tam jde dle mého názoru spíše o diagnózu. Multikulturní politika přinesla Evropě chaos, násilí a úpadek. Stačí se podívat na Francii, kdy se i oslavy nového roku zvrhávají v zapalování aut a násilnosti ze strany afrických a arabských přistěhovalců. Můžeme se podívat na Švédsko, kde mají ženy pravděpodobnost znásilnění 1:5 a kde existují čtvrti, do kterých si zdravotníci nebo hasiči netroufnou bez ozbrojeného doprovodu. Můžeme se podívat do několika zemí západní Evropy, kde se zakazuje veřejné slavení Vánoc, kde vznikají takzvané no go zones, do kterých není Evropanovi radno vkročit. Tohle je ten údajný přínos multikulturalismu v Evropě, to obohacení.

Ne.

Nevidíme pozitiva multikulturalismu. Ve své podstatě je multikulturalismus universalistický a homogenizující, je odosobňující a likviduje svébytnost jednotlivých kultur. Jaký je rozdíl mezi rasismem, který nenávidí jiné původní kultury a multikulturní doktrínou, která nenávidí všechny původní kultury a hodlá je nahradit nicneříkajícím mišmašem, odosobněným a bez identity?

Jako identitáři ze stejného důvodu odmítáme i koncept asimilace, který se snaží být, v uvozovkách, alternativou multikulturalismu. Není pro nás řešením, aby byly přirozené kulturní odlišnosti cíleně a nuceně odstraňovány. Jedno z našich hesel je 0% rasismu, 100% identity. Identitární postoj uznává právo každého, aby zachovával svoje kulturní a etnické tradice a aby ochraňoval svou přirozenou rozdílnost.

Ovšem, stejně jako věříme v právo každého na zachování vlastní identity, tak věříme, že toto právo nelze uskutečňovat jinak než na vlastním území. Právo na sebeurčení bylo významnou ideou devatenáctého a dvacátého století. Věříme velmi silně v toto právo, odmítáme kolonialismus a imperialismus. Ovšem tak, jak přiznáváme právo na sebeurčení všem národům a etnickým skupinám na světě, hlasitě požadujeme toto právo i pro Evropany!

Procházelo snad mnoho evropských národů emancipačním procesem od poloviny devatenáctého století jen proto, aby o práva tímto procesem nabitá přišla už začátkem století jedenadvacátého?
K multikulturalismu v Evropě, a i jinde ve světě existuje alternativa. Touto alternativou není ani primitivní rasistická nenávist, ani asimilační snahy – alternativa je život každého národa, každé skupiny na vlastním, přirozeném území bez cizího vměšování. Necítíme nenávist k jiným kulturám, ale musíme ochraňovat svou vlastní, proto přicházíme s konceptem reemigrace a se střízlivou zahraniční politikou. Věříme, že soužití diametrálně odlišných kulturně-etnických skupin je nemožné a současná situace v Evropě nám dává za pravdu. Tak jako selhal kolonialismus a evropští kolonisté museli odejít z kolonizovaných zemí, selhal i multikulturalismus a imigranti, ve své podstatě novodobí kolonisté, nyní musejí také odejít.

Soužití se stalo nemožným a ukázalo se smrtícím. Tak jako oprávněně požadovaly kolonizované země dekolonizaci a odchod kolonizátorů, my požadujeme reemigraci, odchod imigrantů z Evropy. Nevyzíváme k násilí, nechceme válku. Chceme jen uplatňovat naše právo na sebeurčení, na zachování vlastní kultury a na klidný život. Chceme předejít násilí a občanské válce, do které situace v Evropě eskaluje.

Požadujeme odchod neevropských imigrantů z Evropy. Tak, jako mohli v průběhu let přijít, mohou i odejít. Věříme, že koncept reemigrace je proveditelný, dokud jsou autochtonní Evropané stále většinou. Je ale třeba jednat hned, protože čas k tomuto řešení se krátí každým dnem. Je třeba jednat, jinak nás za život v multikulturním pekle proklejí naše vlastní děti.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Video
Facebook

5 days ago

Generace Identity

Alain de Benoist - Totalitarismus: Komunismus a nacionální socialismus - jiná moderna 1917 - 1989

První české vydání textu Alaina de Benoista: Communisme et Nazisme: 25 Reflexions Sur Le Totalitarisme Au XXe Siecle, 1917-1989, které původně vyšlo v roce 1998 v nakladatelství Le Labyrinthe.

V příloze je mj. překlad jejího základního dokumentu: Manifeste: la Nouvelle Droite de l´an 2000, shrnující světonázor Nové pravice za prvních třicet let existence.

Kniha vychází za přispění aktivistů Generace Identity.

Vydáno: 2018
Počet stran: 171
Vazba knihy: brožovaná (paperback)
ISBN: 978-80-906390-6-5

Cena za knihu je 249 Kč, nebo máme nastaven tzv. podporovatelský příspěvek 299 Kč (či více - dle libosti) v rámci kterého obdrží náš podporovatel ke knize ještě propagační předměty Generace Identity. Poštovné je ve výši 60 Kč.
... See MoreSee Less

View on Facebook
17. listopad 17th July Berlin 28. říjen Acta non verba Adam Berčík AfD Afghánistán Akce Aktivismus Alain de Benoist Alexander Markovics Alternative Right Americké volby Amerika.org Angela Merkelová AntiEU Antifa Antiliberalismus Antirasismus Arktos Arnaud Delrieux Astraea Autonomní sociální centrum Klinika Barevné revoluce Belgie Beo.sk Berlín Blokace Blokáda Blokády Bojkot Brady Breitbart Brett Stevens Brexit Brittany Pettibone Brno Brusel Budapešť Calais Camus Casuals against Terrorism Celoevropská demonstrace Charlottesville Christopher Gérard Clinton Council of European Canadians Counter-Currents Czexit Daniel Friberg David Černý Defend Europ Defend Europe Demo Demo Berlin Demokracie Demonstrace Diskuze Dominique Venner Donald Trump Donate Dánsko EFSK Ekologie Ekonomika Ekonomismus Enric Ravello Barber Erdogan Ernst Jünger Etnomasochismus Etnopluralismus EU Europe Evropa Evropská fronta solidarity pro Kosovo Evropská unie Evropské hnutí Feminismus Fenek Solère Fidesz Flandry Fortress Europe Francie Front National Funeral Generace Generace Identity Generace Identity - Jižní Čechy Generace Identity - Severní Čechy Generace Identity - Západní Čechy Generace Identity – Východ Generace Solidarity Generation Identity George Soros Global Independent Analytics Glosa Glosy Grafika GRECE Guillaume Faye Génération Identitaire Génération Solidaire Górny Śląsk Herman Hillary Historie Hodina Země Holandsko Homosexualita Horní Slezsko Hungary IBÖ Idea Identita Identity camp Identitární kemp Identitás Generáció Identitářství Identitäre Bewegung Deutschland Identitäre Bewegung Österreich Ideozločin Imigrace Imperialismus Institut Iliade Irák Islamizace Evropy Islám Itálie Izrael Jakub Svoboda Jan Palach Japonsko Jared Taylor Jean-David Cattin Jean-Yves Le Gallou Jean Raspail Jemen Jižní Čechy Julian Langness Justice pour Phillipe Kai Murros Kapitalismus Katehon Katolicismus Kniha Kolonialismus konference Kontrakultur Halle Konzervatismus KosMet Kosovo Kosovo je Srbsko Kriminalita imigrantů Kultura Kulturní dědictví Kulturní marxismus Křesťanství Ladislav Havlíček Lauren Southern Letní univerzita Levice LGBT Liberalismus Lidl Liga Severu Links Lázně Kyselka Manuel Ochsenreiter Marian Kotleba Martin Sellner Marxismus Matteo Salvini Maďarsko Mems Memy Metapolitika Metochije Michel Houellebecq Mikuláš Mobilizace Moderní „umění“ Molenbeek Multikulturalismus Móda NATO Naše vlast Nebudeme dále ustupovat Neoliberalismus Neomarxi Neomarxismus New European Conservative NGO Nova Europa Nová pravice NPD Národní demokracie Nürnberger Nachrichten Německo Oblečení Ochrana zvířat Oliver Lane Olomouc Open Society Foundations Orbán OSN Ostrava Otevřený dopis Otčina Oznámení Papež František Patrik Vondrák PayPal Paříž PEGIDA Pevnost Evropa Phalanx Europa Philippe Conrad Philippe Vardon Plzeň Pocta Vennerovi Podpora útulku Podpořte Pohřeb Poitiers Pokrytectví Politická korektnost Politické procesy Polska Niepodległa Polsko Polémia Potravinová sbírka Pozvánka Praha Projev Projevy Proti Velké Výměně Proč bojujeme První Máj pseudointelektuálové Psí útulek Publikace Písek Přednáška Přednášky Překlad překlady Převzato Přistěhovalectví Rakousko Rape RapeGang RealEurope Reconquista Reemigrace Renaud Camus Report Reportáž Ricardo Duchesne RightOn Rotherham Rovnostářství Rozhovor Rusko Salah Abdeslam Sametový podvod Samuraj Západu Saúdská Arábie Sbírka Setkání Severní Čechy Slovensko Socialismus Solidarita Soros Spontánní demonstrace Spravedlnost Srbsko SSSR Středoevropan.cz Sv. Václav Svatý Václav Svoboda slova Svobodný vysílač Sýrie Terorismus The New Observer Thomayerova nemocnice Tibet Tomislav Sunic Tony Blair Tradice Trump Turecko Tábor lidu Ukrajina umělecká fronta USA Vardon Vaše unie není naše Evropa Velká Británie Velká výměna Venner Video Viktor Orbán Vladimír Putin Vlámsko Voorpost Vyhlášení války Vyšehrad Vánoční 2016 Vánoční sbírka Vídeň Výzva VŠE Willinger Xenofilie Zahraniční politika Zeman Znásilnění Zsolt Semjén Zukunft Europa Zukunft Europa - bewegen und verändern! Zvířata Zvířecí útulek Sirius Ústí nad Labem Česká republika Články Ľudová strana Naše Slovensko Šinzó Abe Švédsko
Starší příspěvky:
„Vyměňte politiky, než nahradí národ“ přepis projevu Alexandera Markovicse

Milí členové GI a identitáři z celé Evropy! Předně bych vám chtěl poděkovat za pozvání na vaše setkání. Když jsem...

Zavřít